עדכון תקינה 28.3.18

1. הרפורמה בתקינה יצאה השבוע לדרך - קישור למאמר מפורט בנושא - ודאו שאתם ערוכים

 

2. הממונה על התקינה פנה לקבל התייחסויות מהציבור בעניין הכוונה להחליף או לעדכן את התקנים המפורטים להלן:

 

 החלפת ת"י 60065 ות"י 60950 בת"י 62368 חלק 1 – ציוד שמע/ חוזי, ציוד טכנולוגיית המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחות (2018) - קישור לפניית הממונה בנושא זה

 

מסמך עדכני (ביחס לפניה קודמת שלו) מהממונה על התקינה בעניין החלפת ת"י 62040 חלק 1 – מערכת אל-פסק (UPS): דרישות כלליות ושרידות בטיחות למערכות אל-פסק - קישור למסמך העדכני

 

ת"י 900 חלק 2.7 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה - קישור לפנית הממונה בנושא זה

 

  ת"י 60227 חלק 3 – כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ- 450/750 וולט: כבלים ללא מעטה המיועדים לתיול קבוע (מאי 2011), ע"י פרסום גיליון תיקון מס' 1 (נובמבר 2017);  קישור לפניית הממונה בנושא זה                                                                  

 

 קישור לאתר המאפשר צפיה בתקנים כפי שהועברו אל הממונה על התקינה ("תקנים רשמיים בתהליך אישור משרד הכלכלה והתעשיה").

 

באפשרותנו להעביר התייחסות - ככל שיש לכם הערות נא העבירו בהתאם לדרכי ההתקשרות להלן בהקדם.

 

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

 

ת"י 1003 חלק 1.2 ג"ת 1 - שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון

 

ת"י 1343 - צבעים ולכות-דרישות כלליות

 

ת"י 539 ג"ת 2 - צבע ראשון וצבע ביניים, סינתטי לבן

 

ת"י 691 ג"ת 2 - צבע יסוד סינתטי (אלקיד) אבץ כרומטי לשימוש כללי

 

ת"י 756 ג"ת 5 - צבעים סינתטיים (אלקידיים): צבעי גימור מבריקים

 

ת"י 809 ג"ת 3  - צבעי תחליב מימי רחיצים לשימוש פנימי

 

ת"י 1062 ג"ת 1 - צבע יסוד על בסיס שרף אפוקסי

 

ת"י 1063 ג"ת 2 - צבע עטרן אפוקסי

 

ת"י 1064 ג"ת 2 - צבע עליון על בסיס שרף אפוקסי

 

ת"י 1102 חלק 1 ג"ת 1 - צבעי דפוס: אריזתן תיווים וסימונם

 

ת"י 1267 ג"ת 1 - צבעים תופחים מעכבי התפשטות אש

 

ת"י 1304 ג"ת 1 - צבע יסוד סינתטי (אלקיד) אבץ כרומטי רב-עובי

 

ת"י 1637 ג"ת 2 - צבע תחליב מימי לא רחיץ לשימוש פנימי

 

ת"י 1945 ג"ת 2 - צבע תחליב מימי לשימוש חוץ

 

ת"י 237 ג"ת 4 - שמנת מתוקה

 

ת"י 1743 ג"ת 4 - גבינות קשות למחצה

 

ת"י 244 ג"ת 4 - שמנת חמוצה

 

 ת"י 1361 ג"ת 6 - גבינות מלוחות

 

ת"י 323 ג"ת 4 - חמאה

 

ת"י 285 ג"ת 5 - מוצרי חלב מותססים

 

ת"י 115 ג"ת 3 - גבינות לבנות רכות

 

ת"י 285 - מוצרי חלב מותסס

 

ת"י 19785 חלק 3  - טכנולוגיית מידע-מסגרת לתסדירי (פורמטי) חילוף

 

ת"י 19795 חלק 7 - טכנולוגיית המידע-בדיקה ודיווח של ביצועים ביומטריים

 

 קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

4. תיקון חוק התקנים - פטור ביבוא אישי

 

במסגרת חוק ההסדרים ועל רקע החלטת הממשלה להסיר חסמים ביבוא אישי כדרך להתמודד עם יוקר המחיה תוקן חוק התקנים.
על פי התיקון לחוק (מתוך הודעת ועדת הרפורמות), כל מצרך, המיובא לשימוש אישי או משפחתי ושלצורך התקנתו, הפעלתו או תחזוקתו לא נדרש על פי דין בעל מקצוע -  יהיה פטור מחובת עמידה בתקן רשמי. רשימת התקנים הרשמיים שחלים על מצרכים אלה תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הכלכלה והתעשייה. ההסדר המוצע לא יחול על  שלוש קבוצות של מוצרים: 1. מזון כהגדרתו בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון). 2. רכב מנועי 3. מוצר או מכשיר שנועד לשימוש רפואי. כמו כן, הוועדה הוסיפה סעיף לחוק הקובע כי שר הכלכלה והתעשייה, בהסכמת שר האוצר, יוכל להביא לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בקשה להוסיף סוגי מוצרים שעליהם יחול הפטור מעמידה בתקן רשמי, או שיוחרגו מפטור זה. חלק זה של החוק ייכנס לתוקף ב-1 ביולי 2018, אולם ועדת הכלכלה של הכנסת יכולה לאשר לשר הכלכלה והתעשייה דחייה אחת של ארבעה חודשים נוספים. עד למועד כניסתו לתוקף של החוק, אמור שר הכלכלה והתעשייה, לפי סמכויותיו הקיימות, לקבוע צו חדש לעניין ייבוא אישי, שבו יוגדרו הדרישות לגבי ייבוא אישי, לרבות כמויות המוצרים וסוגיה.
קישור לחוק ההסדרים לשנת 2019 כפי שפורסם ברשומות - תיקון חוק התקנים מופיע בעמוד 458

 

 

 5. נספחי ש' עדכניים שאושרו במכון התקנים

 

נספח ש לת"י 994 חלק1 מהדורה ח - מהות השינוי העיקרי - הורדת בדיקות תפוקה במסגרת בדיקות חלקיות.

 

נספח ש לת"י 900 חלק 2.97 מהדורה ב - מהות השינוי העיקרי - עדכון מהדורת התקן ותדירות ביצוע בדיקת דגם.

 

נספח ש לת"י 1836 מהדורה ד מהות השינוי העיקרי - עדכון תדירות ביצוע בדיקות דגם;

 

נספח ש לת"י 428 מהדורה ה - מהות השינוי העיקרי - עדכון תדירות ביצוע בדיקות דגם;

 

נספח ש לת"י 1548 מהדורה ב. מהות השינוי העיקרי - הורדת בדיקת דליקות בהצתה והוספת בדיקת פתלאטים ב- PVC, עקב רוויזיה בתקן.

 

נספח ש 682 חלק 1 מהדורה ד. מהות השינוי העיקרי - עדכון לגרסה החדשה של התקן, ללא שינויים בסעיפי הבדיקה.

 

כלל נספחי הש' צפויים בהמשך לעלות לאתר משרד הכלכלה. מי מכם שמעוניין לעיין בהם בינתיים מוזמן לפנות אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

 

6. אפשרות להצטרף לועדות תקינה במכון התקנים בתחום טכנולוגיות המידע

להזכירכם, ללשכה יש אפשרות למנות 2 נציגים לכל ועדה טכנית במכון התקנים. להלן עדכון לגבי מספר ועדות תקינה בתחום טכנולוגיות המידע שיש לנו מקומות פנויים בהם. אם מי מכם בקיא בנושא ומעוניין להצטרף לועדה טכנית נא צרו קשר עם רז בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

פרטים לגבי הוועדות הפעילות:

ועדה טכנית 8109 - עברית במערכות ממוחשבות ואיטרנט

ועדה זו מכינה את התקנים של העברית במערכות המיחשוב ובאינטרנט: יישום טקסט דו-כיווני במסמכים, טקסט נילווה לסביבה עברית ועוד.

תקן מעניין במיוחד בו היא עוסקת הוא התקן של המקלדת החדשה (ת"י 1452-2).

זוהי ועדה מאוד חשובה שתקניה מיושמים בכל מערכות המיחשוב שהם אנו משתמשים.

ועדה טכנית 8110 - עברית בטכנולוגיית המידע

ועדה זו מגדירה את כל המונחים בטכנולוגיית המידע באמצעות מילוני טכנולוגיית המידע (סדת ת"י 1080) החל מסב"ר (סייבר) ומרשתת (אינטרנט).

ועדה זו מתכנסת אחת ל-3 שבועות ביום ה' כבר שנים רבות.

ועדה טכנית 8114 - אבטחת סב"ר (סייבר)

ועדה זו עוסקת באימוץ בעיקר של תקני ניהול אבטחת מידע וסייבר (אימוץ סדרת התקנים ISO/IEC 270XX), ואבטחה למערכות אוטומציה ובקרה תעשייתיות (אימוץ סדרת התקנים IEC 62443).

ועדה זו עוסקת רבות בניהול את פעילות הנציגים הישראליים בתקינה בהין-לאומית בתחום.

 

 

 

 

דרכי התקשרות:

 

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל: Razh@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה