הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי

בהמשך לעדכון קודם בנושא זה (המתייחס לפרסום טיוטא של הוראות הממונה), פורסמו הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי, שיחליפו החל מה 27.3.2018 את נוהל 401 של מכון התקנים.

 

 

חשוב מאד שכל יבואן שנדרש לאישור עמידה בתקן רשמי ילמד את המסמך לעומק ויערך כנדרש.

תשומת לבכם בין היתר לתהליכים העדכניים ובפרט לתהליכים הקשורים במעבר מתצהיר להצהרה, המסמכים שיש לשמור בכל קבוצת תקינה ובפרט המסמכים שיש להחזיק כתמיכה בחתימה על הצהרה בקבוצות תקינה 2 ו- 3.

 

כמו כן, להזכירכם אחד התנאים החדשים הוא רישום עד 27.3.18 במאגר היבואנים - קישור למאמר בנושא זה

כמו כן, ראו  קישור לפניה של הממונה על התקינה למכס בעניין הפתיחה לתחרות והמעבדות המוכרות במסגרת יישום הפעימה הראשונה של התחרות בבדיקות היבוא.

למידע נוסף בתחום זה