עדכון תקינה 21.1.18

1. הממונה על התקינה פנה לקבל התייחסויות מהציבור בעניין הכוונה להחליף את התקנים הרשמיים כלהלן:


ת"י 900 חלק 2.2- בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים - קישור לפניה מהממונה על התקינה

ת"י 1157- מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם- מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה - קישור לפניה מהממונה על התקינה 

ת"י 1268 חלק 3 – מזרקים ומחטים. מזרקים היפודרומיים סטריליים לשימוש חד-פעמי – מזרקים לשימוש ידני - קישור לפניה מהממונה על התקינה  

ת"י 1284 חלק 4 – כפפות מגן נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים: מונחים ודרישות ביצועים עבור סיכונים כימיים - קישור לפניה מהממונה על התקינה

ת"י 60601 חלק 1- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים (2008) - קישור לפניה מהממונה על התקינה

 

 קישור לאתר המאפשר צפיה בתקנים כפי שהועברו אל הממונה על התקינה ("תקנים רשמיים בתהליך אישור משרד הכלכלה והתעשיה").

באפשרותנו להעביר התייחסות - ככל שיש לכם הערות נא העבירו בהתאם לדרכי ההתקשרות להלן בהקדם.

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 2279 - התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל מוצרים

ת"י 1212-1 - מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות ג"ת 6

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

 

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

3. יום עיון בנושא הערכות ליישום הרפורמה בתקינה:

השבוע קיימנו יום עיון בשיתוף מנהל תקינה במשרד הכלכלה כהערכות ליישום הרפורמה בתקינה - קישור למצגות מיום העיון


4. נחתמו נספחי ש' עדכניים - 
ממכון התקנים הועברו אלינו נספחי ש' עדכניים המתייחסים לתקנים:

ת"י 33 חלק 1 - מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים

ת"י 60320 חלק 1 - מערכות חיבור חמכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים

ת"י 61347 חלקים 2.1, 2.2, 2.9, 2.12 - התקני הדלקה למעט מדלקי להט, ממירים אלקטרוניים מורידי מתח לנורות להט המוזנים מזרם ישר או בזרם חילופים, אבזרי הפעלה ובקרה אלקטרומגנטיים המיועדים לנורות פריקה (למעט נורות פלוארניות), נטלים אלקטרוניים המוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים והמיועדים לנורות פריקה (למעט נורות פלוארניות).

לפי המכון השינוי העיקרי במהות הוא הוספת התייחסות לבדיקת השלמה לתיעוד מחו"ל.

אנו פועלים להביא לפרסום כלל נספחי הש' באתר מנהל תקינה במשרד הכלכלה. בינתיים ניתן לפנות אלינו ולבקש העתקים של נספחי ש'.

 

5. מכון התקנים העביר להערות יצרנים את המסמכים המפורטים להלן (רלוונטי למי שמייבא או מיצר מוצרים אלו במסלול של תו תקן)

נת"מ לתי 955-1 חלק 3 תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצמאיים

נת"מ 1923 חלק 2 - ייצור אלמנטים מבטון:בטון טרומי-ייצור מוצרים

למידע נוסף בנושא ניתן לפנות אל רז בהתאם לדרכי ההתקשרות להלן

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, רז הילמן, בטלפון 03-5631011 או בדוא"ל: Razh@chamber.org.il   

 

למידע נוסף בתחום זה