בהמשך לפעילות ארוכת שנים של הלשכה אושרה רפורמה בתחום התקינה

חברות וחברי לשכה יקרים,

מזה עשרות בשנים שחברי לשכה רבים מביעים תרעומת ואף ביקורת נוקבת על פעילות "מכון התקנים הישראלי", בכל הקשור לעסקיהם.

נוכח עובדה זו ומסת התלונות שהועברו אלינו במהלך השים ע"י חברי הלשכה, ראינו בשינוי מבנהו ודרכי תפקודו של "מכון התקנים הישראלי", אחת ממשימות-העל של עבודת הלשכה.

ממשלת ישראל לדורותיה, על אף שהציבה לעצמה את הורדת יוקר המחייה וייעול תפקודו ועבודתו של "מכון התקנים הישראלי" כיעד מרכזי, לא השכילה להעביר את השינויים הנחוצים לכך בחקיקה מחייבת.

לאחר מאבק משפטי של הלשכה, גדל בצורה משמעותית מספר נציגנו ב"וועד הפועל" (הדירקטוריון) של "מכון התקנים הישראלי", והיה ניתן להבחין בשיפור אמיתי בתפקודו של המכון, על אף שבעיות היסוד והיותו מונופול מוחלט בכל הקשור לבדיקות התאמה לתקן ביבוא מוצרים, נותרו בעינן.

ממאבקים צודקים אסור להרפות, אפילו אם הם נמשכים עשרות שנים!

בסופו של דבר, אימצה כנסת ישראל את גישתנו והעבירה את השינויים הנדרשים בחוק, במסגרת "חוק ההסדרים במשק המדינה" שאושר בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת, ופורסם ברשומות בסוף חודש דצמבר, שנת 2016.

וכך אנו נכנסים לעידן חדש בעבודת מכון התקנים, תוך שנשבר המונופול, ומערך התקינה של המדינה עובר רפורמה מקיפה.

חברינו היקרים, אמיר שני וראובן שליסל, ימשיכו להיות נציגנו ב"וועד הפועל של מכון התקנים הישראלי".

ריכוז העבודה היומיומית תעשה ע"י המשפטן רז הילמן, כשהוא מלווה בעו"ד דן כרמלי, המשנה למנהל הכללי, וחיים עוז, סמנכ"ל חטיבות ענפיות.

כל הערות, השגות או הצעות ניתן להזרים לגורמים אלו.

עיקרי הרפורמה במכון התקנים ובמערך התקינה בישראל

 

 

למידע נוסף בתחום זה