משרד הכלכלה מפרסם להערות את טיוטת התוספת השלישית- התקנים שיוחרגו ולא יוכלו להשתמש מסלול התקינה הזרה החדש= "הרשימה השלילית" של מסלול קסיס

כידוע, חוק ההסדרים אושר בכנסת ופורסם ברשומות בנובמבר 2021. מדובר ברפורמה רוחבית משמעותית שמשנה פרדיגמה ומעבירה כמות עצומה של מוצרים למסלול פיקוח על היבוא שהוא מבוסס הצהרה, לצד אימוץ דרישות רגולציה בינ"ל מקובלות בצורה טובה יותר ולצד סמכויות אכיפה משמעותיות.

לעיון בסקירה כוללת אודות עיקרי הרפורמה ביבוא (תקינה ונצילות אנרגטית) כפי שאושרו במסגרת חוק ההסדרים בכנסת- לחצו כאן

כעת, מפרסם הממונה על התקינה במשרד הכלכלה את טיוטת התוספת השלישית לחוק ההסדרים להערות הציבור. מדובר בטיוטת רשימת התקנים המוחרגים, שלא ניתן יהיה לבחור לייבא אותם במסגרת מסלול התקינה הזרה החדש (= מסלול "קסיס"), כלומר ב"רשימה השלילית". רשימה זו הינה תמונת הראי של "הרשימה החיובית" של התקנים שכן נכללים במסלול קסיס, שפורסמה להערות הציבור במהלך חודש אפריל וניתן לעיין בה בקישור הבא

 • לעיון בטיוטת "הרשימה השלילית" המתפרסמת כעת הפתוחה להערות עד יום 21.5.22- לחצו כאן
 • לעיון בטיוטת "הרשימה החיובית"- לחצו כאן

כידוע, במסגרת רפורמה היבוא החדשה מתבצעים שינויים משמעותיים במסגרת שני מסלולים ששניהם צפויים להיכנס לתוקף ביוני 2022:

*שימו לב- שני המסלולים הללו מהווים חלופות. קיימים תקנים רשמיים שבהם ניתן יהיה לבחור ביבוא במסלול קסיס או דרך קבוצות היבוא הידועות כיום, וישנם תקנים שיוגבלו ליבוא דרך מסלול אחד בלבד, בתנאים מסוימים.

 

1. מעבר רחב לפיקוח מבוסס הצהרה במסגרת קבוצות היבוא הקיימות כיום

במסגרת חוק ההסדרים כבר הוחלט על רשימה מוגבלת של תקנים שיישארו בקבוצת יבוא 1 (אישור דגם + אישור משלוח): ציוד הרמה; ציוד לחץ; אביזרים או מכשירים המשמשים במערכות גז פחמימני מעובה (גז בישול) ובכלל זה מכלי גז, ווסתים, מונים, ברזים, צנרת, מכשירים צורכי גז; אמצעי בטיחות אש וציוד לגילוי וכיבוי אש; ברזל לזיון בטון; מתקנים לילדים במגרשי משחקים; צעצועים לילדים עד גיל 3; מוצצים ופטמות; מחזיק מוצץ; בקבוקים וכלי אוכל להזנת תינוקות; כבלי חשמל למתח נמוך ובינוני. סוכם גם שחצי שנה נוספת בקבוצת יבוא 1 תינתן לדודי שמש, טרמוסטטים ואביזרי השחזה.

משרד הכלכלה פרסם את טיוטת צו קבוצות יבוא עדכני להערות הציבור עד יום 2.2.22. טיוטה זו מפרטת את זהות התקנים שנותרו, ולאיזה קבוצת יבוא ישתייכו. על ההצהרות להיות מבוססות תיק מוצר כמפורט במסמך נהלי הממונה על התקינה הצפוי להתעדכן אף הוא במסגרת הרפורמה.

בימים אלו ההערות שהתקבלו לטיוטה זו נידונות במשרד הכלכלה, ואנו נעדכן כאשר צו קבוצות היבוא החדש והסופי יתפרסם ברשומות.

 • לעיון בידיעה מקיפה בנושא צו קבוצות היבוא החדש- לחצו כאן

 

2. מסלול פיקוח בינ"ל (מסלול "קסיס")

מסלול זה מאפשר לייבא מוצרים שעומדים בתקינה בינ"ל שאומצה בישראל בתקן רשמי, ולמעט סימון כנדרש לפי הדין בישראל והתאמה לרשת החשמל בישראל. 

רשימה "שלילית" של תקנים שהוחרגו ממסלול קסיס ולא יוכלו להשתמש בו פורסמה כבר במסגרת התוספת השלישית לחוק. בזמן שחלף מאז פורסם חוק ההסדרים בנובמבר האחרון, בוצעה עבודת מטה פנימית במשרד הכלכלה ותקנים שנמצאו מתאימים ליבוא על בסיס דרישות התקן הבינ"ל הוסרו מתוספת זו. כלומר, רשימת התקנים המפורטת בתוספת השלישית = "השלילית" צומצמה.

בנוסף, בוצעו תיקוני השמטות ותיקונים טכניים וכן נוספו לרשימה השלילית 3 סוגי תקנים:

1. תקני דלק:

 • ת"י 90 חלק 2- בנזין לרכב מנועי: בנזין נטול עופרת
 • ת"י 107 חלק 1- סולר: סולר למנועי דיזל
 • ת"י 5563- דלק סילוני (דס"ל)
 • ת"י 5731- אסטרים מתיליים של חומצות שומניות (FAME) – לשימוש במנועי דיזל ולצרכי הסקה – דרישות ושיטות בדיקה
 • ת"י 5937- דלק לרכב מנועי – מים בתחליבי סולר למנועי שרפה פנימית – דרישות ושיטות בדיקה
 • ת"י 6294 חלקים 1,2,3- בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: שירותי תדלוק למטוסים + בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: מסופי דלק והידרנטים בנמלי תעופה + בקרת איכות ותפעול של דלק תעופתי: ייצור, אחסון והפצה של דלקים תעופתיים לנמלי תעופה

2. ת"י 5678 - אוורור בניינים - מובילים - מידות ודרישות מכניות למובלים גמישים. התקן מופיע בתוספת, ונוסף תנאי דרישה לעניין סיווג המוצר לפי תגובתו בשריפה, כאשר אי קיום הדרישה עלול לגרום לשרפה.

3. ת"י 62841 חלקים 1 ו-2.4- כלי עבודה חשמליים מופעלי מנוע: כלים המחוזקים ביד, אשר נוספה דרישה לעניין כלי עבודה המופעלים בסביבת המים, כאשר אי קיום הדרישה עלול לגרום להתחשמלות העובד.

תקנים אלו נוספו לתוספת בהחלטה של שרת הכלכלה והתעשייה, וזאת בהתאם לסעיף 2 יח(טו) לפקודת היבוא והיצוא, ולפיו לשרת הכלכלה והתעשייה סמכות לעדכון זמני של התוספת השלישית, לתקופה של שלושה חודשים גם ללא אישור ועדת החריגים.

התוספת השלישית (=ה"השלילית") במהדורתה הסופית אמורה להיכנס לתוקף עם כניסת רפורמה ביבוא, ביום 1.6.2022.

נזכיר כי "הרשימה החיובית" של תקנים שניתן לבחור לייבא אותם במסלול "קסיס" החדש פורסמה ע"י מינהל תקינה להערות הציבור עד ליום 4.4.22- לחצו כאן

אנו נעדכן בידיעה מסודרת באתר הלשכה כאשר הרפורמה תצא לדרך והרשימות החיוביות והשליליות של מסלול קסיס + צו קבוצות היבוא הסופי + נהלי הממונה על התקינה הסופיים יתפרסמו.

 

טיוטת "הרשימה השלילית" של התקנים שלא ניתן לייבא במסגרת מסלול תקינה זרה="קסיס" החדש פתוחה להערות הציבור עד ליום 21.5.2022.

חברי לשכה המעוניינים לשלוח התייחסות / הערות מוזמנים לפנות אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר במייל meravk@chamber.org.il או בטלפון 03-5631116 עד ליום 16.5.2022.

לחילופין, ניתן לשלוח הערות ישירות באתר החקיקה הממשלתי בקישור הבא

 

 • לעיון בטיוטת רשימת התקנים המאושרים ליבוא במסלול "קסיס" החדש- לחצו כאן
 • לעיון בידיעה בנושא זה באתר משרד הכלכלה- לחצו כאן
למידע נוסף בתחום זה