עדכוני תקינה- מחצית ראשונה- חודש יוני 2021

1. פרסום טיוטה להוראת מנכ"ל 2.6 - הענקת פטור בהתאם לסעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי להערות הציבור עד 27.06.21- למידע המלא לחצו כאן

 

2. הארכת תוקף לאישורי דגם של טובין מיובאים מקבוצה 1 בלבד עד 31.12.2021- למידע המלא לחצו כאן

 

3. הממונה על התקינה מודיע על הפעלת עיצומים כספיים על עוסקים שיפרו את חוק התקנים החל מ-1.7.2021- למידע המלא לחצו כאן

 

4. רשות התחרות פרסמה חוות דעת בנושא משטר אכיפת תקנים הרשמיים והשפעתו על התחרות- לחצו כאן

 

5. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים-

א. בפרסום 9397 בילקוט הפרסומים מיום 26.5.2021 הכריזו על החלפת התקן הרשמי הבא: במקום ת"י 4295 - מכלי לחץ מדצמבר 1998, לרבות תיקון הטעות, ממאי 2001,יבוא: ת"י 4295 - מכלי לחץ, ממאי 2021. בפרסום הזה נפלה טעות בנושא תקופת מעבר- במקום שלושה חודשים נקבעה תקופת מעבר בת שנה. כלומר, מועד תום תקופת המעבר בין מהדורת דצמבר 1998 לבין מהדורת מאי 2021 שח ת"י 4295 יהיה 24.8.2022 (ולא 24.11.2021, כפי שפורסם בטעות). התיקון לטעות הזו פורסם במק"ח מס' 9437.

 

6. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

*אישור החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

1. ת"י 1003 חלק 1.1 – שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - שיטות בדיקה, מפברואר 2015; במקומו יבוא: ת"י 1003 חלק 1.1 – שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים מזכוכית קרמית וכלי הגשה מזכוכית - שיטת בדיקה, ממרס 2021.

2. ת"י 1003 חלק 1.2 - שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - גבולות מותרים, מפברואר 2015, לרבות ג"ת מס' 1 מפברואר 2019; במקומו יבוא: ת"י 1003 חלק 1.2 – שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים מזכוכית קרמית וכלי הגשה מזכוכית - גבולות מותרים, ממרס 2021.

  • למכתב הממונה ביחס לכך היכנסו לקישור הבא לעיון בטבלת השינויים הלאומיים ביחס לחלק 1.1 לחצו כאן ולטבלת השינויים הלאומיים ביחס לחלק 1.2 לחצו כאן ולשליחת הערות עד ה-15.7.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

*אישור החלפת התקנים הרשמיים להלן:

ת"י 1572 חלק 1 – משקאות כוהליים – הגדרות, תיאורים וסימון, ממרס 1998, לרבות ג"ת מס' 1 ממאי 2011, (התקן בעל רשמיות חלקית); ות"י 1572 חלק 2 – משקאות כוהליים – רכיבים, אריזה, הובלה, החסנה, תכולה, הרכב ושיטות בדיקה, מיוני 2011, (התקן בעל רשמיות חלקית); במקומם יבוא: ת"י 1572 חלק 1 – משקאות כוהליים: משקאות כוהליים שתכולת הכוהל בהם 15% או יותר, ממרס 2021, כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.

שימו לב כי התקן הינו מקורי, ומוזמנים לעיין בהתייחסות הממונה לתקופת המעבר במכתב הממונה.

  • למכתב הממונה ביחס לכך היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-30.6.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

*אישור החלפת התקן הרשמי להלן:

ת"י 20 חלק 2.1 – מנורות: מנורות קבועות למטרות כלליות, מיולי 1997- במקומו יבוא: ת"י 20 חלק 2.1 – מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות קבועות למטרות כלליות, ממרס 2021.

  • למכתב הממונה ביחס לכך היכנסו לקישור הבא לעיון בטבלת השינויים הלאומיים לחצו כאן ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-11.7.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

*לידיעה בלבד: לאחר קבלת עמדתו של שר הבריאות לעניין החלפת התקן ת"י 407 ממאי 2002, בכוונת הממונה על התקינה להמליץ לשר הכלכלה והתעשייה לקבוע כלהלן:

במקום ת"י 407 בירה, ממאי – 2002 (התקן בעל רשמיות חלקית) יבוא ת"י 407 בירה, משקאות על בסיס בירה, משקאות בתוספת בירה ומשקאות מאלט מדצמבר 2019, כאשר כל הדרישות בתקן המוצע יהיו דרישות רשמיות למעט:
- דרישת תכולה מינימלית 65% של מוצקי לתת השעורה או/וגם לתת החיטה מסך כל המוצקים המשמשים בהפקת הבירה, כפי שמופיע בהגדרות של "בירה" ו "תירוש - בירה" בסעיפים 1.3.1 ו - 1.3.2, וזאת לעניין כל דרישות התקן;
- סעיף 2.3.8 גודל האותיות והספרות.

 

7. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

  • ת"י 27- צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין.
  • ת"י 562 חלק 2- בטיחות צעצועים: דליקות.
  • ת"י 562 חלק 7- בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות - דרישות ושיטות בדיקה.
  • ת"י 60974 חלק 1 ג"ת 1- ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לריתוך.
  • ת"י 62841 חלק 2.11 ג"ת 1- כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי הלוך ושוב המוחזקים ביד.

לעיון בטיוטת כל התקנים שיצאו להערות הציבור-לחצו כאן

 

7. מנכ"ל מכון התקנים חתם על התקנים הבאים:

  • ת"י 5568 חלק 01- קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט - נגישות אתרי אינטרנט.
  • ת"י 15200 חלק 02- מתקן מנטרל לחץ פוזוטיבי בצנרת ביוב של בנייני מגורים.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה