רשות התחרות פרסמה חוות דעת בנושא משטר אכיפת תקנים הרשמיים והשפעתו על התחרות

רשות התחרות (בשמה הקודם: רשות ההגבלים העסקיים) פרסמה ביום 30.5.2021 חוות דעת בנושא משטר אכיפת תקנים הרשמיים והשפעתו על התחרות

כידוע, משטר אכיפת התקנים נועד לוודא שהטובין שנכנסים לישראל אכן עומדים בתקנים הרשמיים החלים עליהם ובכך מסייע להגשים את מטרותיו של מערך התקינה בכללותו. מטרות אלו מפורטות בחוק התקנים התשי"ג – 1953 וביניהן שמירה על בריאות הציבור ובטיחותו, הגנה על איכות הסביבה, הספקת מידע לצרכן ועוד.

 

הפיקוח והאכיפה על תקנים רשמיים נמצאים בסמכות הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה. הממונה על התקינה הוא גם הגוף אשר ממליץ בפני שר הכלכלה והתעשייה האם להכריז רשמיות על תקנים שתיקן מכון התקנים, ככל שהוא סבור שמתקיימות לגביהם העילות המנויות בחוק התקנים, או להסיר רשמיות במקרים בהם עילות התקינה הרשמית אינן מתקיימות.

 

במסמך חוות הדעת מאת רשות התחרות, אשר פורסם ביום 30.5.2021, מציינת רשות התחרות כי "משטר אכיפת התקנים הנוכחי משית עלות משמעותית על המשק, מוביל להגבהת חסמי הייבוא ולצמצום התחרות. כמו כן, הוא גורם לעליית יוקר המחיר וירידה במגוון המוצרים הזמינים לצרכן. בהתחשב בכך, יש מקום לשקול ניהול סיכונים ליברלי יותר אשר יאפשר לקבוצה גדולה יותר של מוצרים לעבור לאכיפה בדיעבד חלף אכיפה בשלב הייבוא. בכך, תתאפשר רמה גבוהה יותר של תחרות ביחס להיקף רחב יותר של מוצרים. כל זאת, תוך המשך שמירה על בריאות הציבור ובטיחותו".

 

רשות התחרות מכירה בצורך בתקינת מוצרים, בהבטחת עמידתם של המוצרים בתקינה שנקבעה להם ובתפקיד החשוב של תקינה לצורך שמירה על בטיחות ובריאות הציבור. עניינו של מסמך זה הוא באופן בו מנוהל הסיכון של מוצרים פגומים בישראל ובשאלות מהי הדרך היעילה ביותר לוודא שטובין המיובאים לישראל אכן עומדים בתקנים הנדרשים מהם והאם ניתן לצמצם את ההשפעות השליליות שיש למשטר האכיפה הנוכחי על התחרות ועל יוקר המחיה בישראל.

 

לעיון במסמך חוות הדעת המלא - לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה