עדכוני תקינה - מחצית ראשונה - אפריל 2021

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים-

בפרסום 9314 בילקוט הפרסומים מיום 11.4.2021 הכריזו רשמיות על החלקים הבאים של ת"י 900- בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים:

להלן הבהרה לפרסום זה מפי שלומי אביסרור, מנהל תחום חשמל ואלקטרוניקה במינהל תקינה במשרד הכלכלה: כידוע, חלקי ת"י 900 הנ"ל, עליהם הוכרזה רשמיות היו כבר מחייבים מכוח ת"י 900 חלק 1, כך שבל מקרה טובין שחל עליהם אחד מהתקנים הנ"ל נבדקו לפי החלק הרלוואנטי ולפי משטר בדיקות של ת"י 900. לפיכך היבואן אינו אמור לקבל דרישה חדשה כזו או אחרת מצד מעבדת הבדיקה, בעקבות הכרזת הרשמיות הנ"ל. המשמעות האופרטיבית של ההכרזה היא בהכנסתם של התקנים הנ"ל למסגרות של בקרה ורגולציה הקיימות לתקנים רשמיים,כ גון:ועדת אימוץ, שינויים לאומיים, קבוצות יבוא וכו':

ת"י 900 חלק 2.29 - דרישות מיוחדות למטעני סוללות, מאפריל 2017;
ת"י 900 חלק 2.55 - דרישות מיוחדות למכשירי חשמל לשימוש באקווריומים ובברכות גינה, מיוני 2012;
ת"י 900 חלק 2.77 - דרישות מיוחדות למכסחות דשא המופעלות מרשת החשמל והמבוקרות על ידי הולך רגל, מיוני 2012;
ת"י 900 חלק 2.82 - דרישות מיוחדות למכונות שעשועים ולמכונות לשירות אישי, מפברואר 2019;
ת"י 900 חלק 2.85 - דרישות מיוחדות למכשירי קיטור לגיהוץ בדים, מפברואר 2019;
ת"י 900 חלק 2.91 - דרישות מיוחדות לגוזמי דשא המוחזקים ביד, גוזמי דשא המובלים מאחור וגוזמים לקיצוי דשא, מיוני 2012;
ת"י 900 חלק 2.12 - דרישות מיוחדות למשטחי חימום ומכשירים דומים, מפברואר 2019;
ת"י 900 חלק 2.81 - דרישות מיוחדות למחממי רגליים ולשטיחוני חימום, מפברואר 2019;

ת"י 900 חלק 2.11 - דרישות מיוחדות למייבשי כביסה, מנובמבר 2017;
ת"י 900 חלק 2.13 - דרישות מיוחדות למכשירי טיגון בשמן עמוק, למחבתות ולמכשירים דומים, מיולי 2017;
ת"י 900 חלק 2.16 - דרישות מיוחדות למכשירים לסילוק פסולת מזון, מיוני 2012;

ת"י 900 חלק 2.52 - דרישות מיוחדות למכשירים להיגיינת הפה, מפברואר 2019;
ת"י 900 חלק 2.59 - דרישות מיוחדות לקוטלי חרקים, מדצמבר 2011;
ת"י 900 חלק 2.60 - דרישות מיוחדות לאמבטי עיסוי (ג'קוזי) ולאמבטי מרפא (ספא), מפברואר 2019;
ת"י 900 חלק 2.66 - דרישות מיוחדות למחממים למיטות מים, מיוני 2012;

ת"י 900 חלק 2.95 - דרישות מיוחדות למערכות הינע לדלתות מוסכים נעות אנכית לשימוש בבתי מגורים, מפברואר 2019;
ת"י 900 חלק 2.97 - דרישות מיוחדות למערכות הינע לתריסים, לסוככים, לווילונות ולציוד דומה, מיוני 2017.

בפרסום 9539 בילקוט הפרסומים מיום 14.4.2021 הכריזו על קביעת התקנים הבאים:

ת"י 5515 חלק 12 - ציוד ספורט: מכשירי התעמלות - מקבילים ושילוב של מקבילים ומקבילים מדורגים - דרישות תפקוד, דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, ממרס 2021;

ת"י 5515 חלק 14 - ציוד ספורט: מכשירי התעמלות - מיתקני מתח - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, ממרס 2021;
ת"י 5515 חלק 22.1 - ציוד ספורט: מכשירי כושר נייחים - דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה, ממרס 2021, בא במקום ת"י 4591 חלק 1, מיולי 2001;
ת"י 5515 חלק 22.2 - ציוד ספורט: מכשירי כושר נייחים - מכשירים לאימוני כוח - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה, ממרס 2021 , בא במקום ת"י 4591 חלק 2, מיולי 2001;
ת"י 5515 חלק 22.4 - ציוד ספורט: מכשירי כושר נייחים - ספסלים לאימוני כוח - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה, ממרס 2021;
ת"י 5515 חלק 22.5 - ציוד ספורט: מכשירי כושר נייחים - מכשירי כושר המופעלים בארכובה - אופני כושר נייחים ומכשירי כושר המיועדים לפלג הגוף העליון - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה, ממרס 2021;
ת"י 5515 חלק 22.6 - ציוד ספורט: מכשירי כושר נייחים - מסילות כושר - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה, ממרס 2021;
ת"י 5515 חלק 22.7 - ציוד ספורט: מכשירי כושר נייחים - מכשירי חתירה - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה, ממרס 2021 ;
ת"י 5515 חלק 22.8 - ציוד ספורט: מכשירי כושר נייחים - מכשירי צעידה ("סטפרים"), מכשירי מדרגות ומכשירי טיפוס - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה, ממרס 2021;
ת"י 5515 חלק 22.9 - ציוד ספורט: מכשירי כושר נייחים - מכשירי אימון אליפטיים - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה, ממרס 2021;
ת"י 5515 חלק 22.10 - ציוד ספורט: מכשירי כושר נייחים - אופני כושר בעלי גלגל מקובע או בלא גלגל חופשי - דרישות בטיחות ייחודיות נוספות ושיטות בדיקה, ממרס 2021;

ת"י 127 חלק 1 - מבחני הסמכה לרתכים: ריתוך התכה - פלדות, ממרס 2021 , בא במקום המהדורה מפברואר 2012;
ת"י 24002 - מערכת ניהול חירום בארגונים ממשלתיים - דרישות והנחיות לשימוש, ממרס 2021;
ת"י 938 חלק 3.8 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחות מחוסמת ומושרית בחום עשויה סיליקט סודה ליים - הגדרה ותיאור, ממרס 2021;
ת"י 938 חלק 10 - לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית מחוזקת בחום עשויה סיליקט סודה ליים - הגדרה ותיאור, ממרס 2021;
ת"י 1847 חלק 3 - סולמות: סימון והוראות למשתמש, ממרס 2021, בא במקום המהדורה מאוקטובר 2010;
ת"י 11801 חלק 99.09 - טכנולוגיית המידע - כבילה גנרית לחצרי לקוח: הערכה של כבילה מאוזנת התומכת ב־ 25 גיגהביט לשנייה בעבור טווח הגדול מ־ 30 מטרים, ממרס 2021;
ת"י 10002 - ניהול איכות - שביעות רצון לקוח - קווים מנחים לטיפול בתלונות בארגונים, ממרס 2021, בא במקום המהדורה ממאי 2005 ומגיליון התיקון מיולי 2013;

ת"י 6210 - אוורור ואיכות אוויר נאותה בתוך בניינים שאינם למגורים, ממרס 2021 , בא במקום המהדורה מדצמבר 2011;
ת"י 4572 חלק 1 - מבני טיפוס מלאכותיים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה בעבור מבני טיפוס מלאכותיים בעלי נקודות הגנה, ממרס 2021 בא במקום ת"י 4572, מספטמבר 2002;
ת"י 4572 חלק 2 - מבני טיפוס מלאכותיים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה בעבור קירות טיפוס דמויי סלע (bouldering wall), ממרס 2021, בא במקום ת"י 4572 , מספטמבר 2002;
ת"י 4572 חלק 3 - מבני טיפוס מלאכותיים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה בעבור מאחזי טיפוס, ממרס 2021, בא במקום ת"י 4572 , מספטמבר 2002;
ת"י 23953 חלק 1 - תאי תצוגה מקוררים: מונחים והגדרות, ממרס 2021 , בא במקום ת"י 1601 חלק 1, מינואר 2007;
ת"י 23953 חלק 2 - תאי תצוגה מקוררים: מיון, דרישות ותנאי בדיקה, ממרס 2021 , בא במקום ת"י 1601 חלק 2, מינואר 2007;
ת"י 22041 - תאי אחסון מקוררים ודלפקים מקוררים לשימוש מקצועי - ביצועים וצריכת אנרגייה, ממרס 2021, בא במקום ת"י 1601 חלק 3, מאפריל 2011;
ת"י 900 חלק 2.89 - מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים - בטיחות: דרישות מיוחדות למכשירי קירור ולמכונות לייצור קרח מסחריים בעלי יחידת קירור או מנוע-מדחס משולבים או מרוחקים, ממרס 2021 , בא במקום המהדורה מאוגוסט 2016;
ת"י 28590 - נוהל דגימה לבחינה לפי תכונות - מבוא לסדרת תקני ISO 2859 בעבור דגימה לבחינה לפי תכונות, ממרס 2021, בא במקום ת"י 2859 חלק 10, מאפריל 2009;

ת"י 60601 חלק 2.22 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לייזר ליישומים כירורגיים, קוסמטיים, ריפויים ואבחוניים, ממרס 2021, בא במקום המהדורה מנובמבר 2015.

בפרסום 9541 בילקוט הפרסומים מיום 18.4.2021 הכריזו על ביטול התקנים הבאים:

ת"י 9100 - מערכות ניהול איכות - דרישות עבור ארגונים בתעשיות התעופה והחלל ובתעשיות הביטחוניות, מספטמבר 2009;
ת"י 9103 - ניהול השתנות של אופייני מפתח, מדצמבר 2006;
ת"י 16949 - מערכות ניהול איכות - דרישות מיוחדות ליישום התקן הישראלי ת"י 9001 בתעשיית הרכב ובארגוני השירות הרלוונטים, מיוני 2010;
ת"י 20000 חלק 4 - טכנולוגיית מידע - ניהול שירות: מודל ייחוס תהליכי, מדצמבר 2014;
ת"י 4483 חלק 1 - בטיחות וגיהות בריתוך ובתהליכים נלווים - שיטה מעבדתית לדגימת עשן וגזים הנוצרים בריתוך בקשת חשמלית: קביעת קצב הפליטה ודגימה לצורך אנליזה של עשן חלקיקי, מיולי 2007;
ת"י 4483 חלק 2 - בטיחות וגיהות בריתוך ובתהליכים נלווים - שיטה מעבדתית לדגימת עשן וגזים הנוצרים בריתוך בקשת חשמלית: קביעת קצבי הפליטה של גזים, למעט אוזון, מיולי 2007.

 

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

  • ת"י 6591 - מעטפות למקלחות ולאמבטים – דרישות תפקוד ושיטות בדיקה.
  • ת"י 747- נייר טואלט.
  • גיליון תיקון מס' 1 לת"י - 61010 חלק 1.0 - דרישות בטיחות לציוד חשמלי המיועד למדידה, לבקרה ולשימוש עבדתי: דרישות כלליות.
  • גיליון תיקון מס' 3 לת"י 1220 חלק 3 - מערות גילוי אש: הוראות התקנה.
  • גליון תיקון מס' 1 לת"י 1872 חלק 5.1 חיפוי באבן מלאכותית: אלמנים טרומיים מחופים ושיטות חיפוי מתועשות בתר - קיבוע יחידות חיפוי באמצעות אבזרי מתכת.

לעיון בטיוטת כל התקנים שיצאו להערות הציבור- לחצו כאן

 

3. מינהל תקינה במשרד הכלכלה פרסם להערות הציבור את טיוטת ניתוב תיקי אכיפה בנושאי תקינה רשמית עד ליום 20.4.2021- למידע המלא לחצו כאן

 

4. מינהל תקינה במשרד הכלכלה פרסם להערות הציבור טיוטת נוהל שימוש במילים מוגנות על פי חוק התקנים עד ליום 20.4.2021- למידע המלא לחצו כאן

 

5. מינהל תקינה מפרסם להערות הציבור כוונה לתת פטור מדרישות התקן הרשמי ת"י 5378 סעיף 7.2.2 נוכח משבר הקורונה- למידע המלא לחצו כאן

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה