מינהל תקינה מפרסם להערות הציבור כוונה לתת פטור מדרישות התקן הרשמי ת"י 5378 סעיף 7.2.2 נוכח משבר הקורונה

לאור מצב המשק וכדי לאפשר התמודדות עם השלכות התפרצות נגיף, ובהמשך לפניות בנושא, הוחלט על ידי הגורמים המקצועיים במשרד הכלכלה לתת פטור מדרישות התקן הרשמי ת"י 5378 סעיף 7.2.2, בכפוף לתנאים הבאים, אשר נלקחו מאתר החקיקה הממשלתי ומדברי ההסבר בטיוטת הצו:

 

לפי הקבוע בתקן, נדרשת בדיקה שנתית שתבוצע על ידי מעבדה מאושרת. הבדיקה תכלול כל חלקי המתקן המתנפח לרבות ציוד עזר, שעלולים להשפיע על תפעולו הבטוח של המתקן. בתקן ישנה רשימת בדיקות וקיימת הסתייגות כי הרשימה אינה מלאה וניתן להרחיבה. לא נדרשת בדיקה של מעבדה מאושרת לפני כל התקנה חדשה של המתקן, אלא הבדיקות האלה מתבצעות על ידי צוות מפעילי המתקן.

לאור כך, שהמתקנים שנבדקו בתחילת שנת 2020 (ינואר-פברואר-מרץ), לא היו בשימוש לאחר הבדיקה מאחר ומיד לאחר מכן נכנסו ההגבלות עקב נגיף הקורונה, הוחלט לשקול לתת פטור זמני זה.

יש לציין כי לפי בירור שערך מינהל התקינה, רוב המתקנים האלו נמצאים מקופלים במחסני המפעיל ומנפחים אותם רק לשעות פעילות המתקן. בנוסף, לרוב לא מדובר באחסנה חיצונית, אלא בתוך מבנים מקורים ולכן סביר להניח כי אין חשש לנזק משימוש או שחיקה מנזקי מזג האוויר.

המלצת הממונה על התקינה היא לאפשר (בכפוף להנחיות משרד הבריאות הכלליות) להמשיך להפעיל מתקני משחק מתנפחים אשר נבדקו על ידי מעבדה מאושרת החל מ-01/01/2020 ולא היו בשימוש עד ה- 31/12/2021. זאת בתנאי שהבדיקה השנתית תתבצע על ידי צוות מפעילי המתקן.

ההחלטה לדחות את המועד הקובע על ידי מתן פטור מדרישות התקן הרשמי בכפוף לבדיקה באופן עצמאי כאמור נובעת כדי להקל על העוסקים שנפגעו כלכלית מנגיף הקורונה.

הפטור מדרישות התקן יעמוד בתוקפו עד ליום 31.12.2021.

 

ניתן לעיין בטיוטה ולהגיש התייחסויות עד ליום 11.4.2021 באתר החקיקה הממשלתי בקישור הבא

למידע נוסף בתחום זה