מינהל תקינה במשרד הכלכלה פרסם להערות הציבור טיוטת נוהל שימוש במילים מוגנות על פי חוק התקנים

נוהל זה נועד להסדיר את נושא המילים המוגנות כפי שמוגדרות בסעיפים 13 ו-14 לחוק התקנים כדוגמת תקן, סטנדרד ונורמה והמילים הקרובות להן, על נטיותיהן בהקשרים של תיאור מפרט או כללים טכניים של מוצר, שם של עוסק או פעולות עסקו, סימון מוצר וכו', וכן מפרט את הקריטריונים והנסיבות החריגות בהן יהיה ניתן לקבל היתר מסוג זה מהשר.

 

לעיון בטיוטה המלאה- לחצו כאן

 

מטרת ההגנה של החוק על המילים – "תקן, סטנדרד ונורמה, או מילים קרובות לאלה, על כל נטיותיה" - נועדה לתכלית מניעת הטעיית הציבור למוצר, לכללים הטכניים או למפרט בכך שיש קשר לתקן ישראלי או לתקן רשמי, או לתו תקן או סימן השגחה. לצד זאת, ישנה הבנה כי קיימים תחומים נוספים בהם שיש רצון וצורך לאפשר לציבור מדרג איכות למוצרים והשירותים באשר להיבטים שונים: חברתיים, אקולוגיים, קולינריים, מוסריים ועוד'. לפיכך, ניתן יהיה לשקול שימוש במילים חלופיות למילים המוגנות, אך שהשימוש בהן לא ייצר זיקה ומראית עין של קשר לעולם התקנים הישראליים וסימני השגחה.

להלן מילים חלופיות המוצעות: "אמת מידה, כלל, רף, אבן בוחן, מוסכמה, מדרג, רמות, כשירות, נוהג"

 

עם זאת, למשק הישראלי יש אינטרס לעודד כניסה של חברות בינלאומיות מצליחות ומוכרות לשוק המקומי על מנת לאפשר מגון מוצרים ושירותים רחב לאזרחי המדינה וכן לאפשר מימוש מיטבי יותר של הזכות לחופש העיסוק לציבור העוסקים והצרכנים בישראל. אין זה סביר לדרוש מחברה בינלאומית מוכרת שסימנה המסחרי או השם שלה הכולל מילה מהמילים המוגנות בישראל, כתנאי סף לכניסה לשוק העסקי במדינה. מנגד, לא כל חברה המנהלת פעילות עסקית מחוץ לגבולות ישראל, ראוי שתקבל היתר לשימוש במילה מהמילים המוגנות.

 

לצורך קבלת ההיתר לשימוש במילים המוגנות, חברה המבקשת היתר שימוש מהשר תגיש את בקשתה לממונה על התקינה ובה תפרט לאיזה מטרה מיועד השימוש במילה המוגנת ותנמק מדוע יש להתיר לה את השימוש במילה מוגנת בשם עסקה או פעולות העסק או ברישום הסימן המסחרי שלה וכן כיצד הדבר מתיישב עם תכלית מניעת הטעית הציבור.

 

ניתן להעביר התייחסויות לטיוטת נוהל זה עד 18.4.2021 לידי מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, על מנת לבחון הוצאת התייחסות מרוכזת מטעם הלשכה meravk@chamber.org.il או ישירות ללכתובת Tkina.itzumim@economy.gov.il עד ליום 20.4.2021.

 

  • קישור לידיעה בנושא זה באתר משרד הכלכלה- לחצו כאן
למידע נוסף בתחום זה