מינהל תקינה במשרד הכלכלה פרסם להערות הציבור טיוטת נוהל ניתוב תיקי אכיפה בנושאי תקינה רשמית

הנוהל מיועד להחליף את הנוהל הקיים בעקבות הפעלת מערך עיצומים כספיים.

לעיון בטיוטה המלאה- לחצו כאן

 

בחוק התקנים ובפקודת היבוא והיצוא נקבעו הוראות ולצדן סמכויות של הממונה על התקינה לפקח על קיומן ולצורך כך מתנהל הליך פיקוח מינהלי, כמפורט בהגדרות הנוהל. משהוחלט על העברת תיק להליך אכיפה, מינהלי או פלילי, התיק ינותב בהתאם לנוהל זה.

בחוק ובפקודה ישנן הוראות שהפרתן גוררת הליך אכיפה פלילי בלבד, וישנן הוראות שהפרתן גוררת הליך אכיפה מנהלי בלבד. ככלל, ינוהלו הליכי האכיפה לפי הוראות החוק המפורטות בסוג ההוראה הספציפית שהופרה (פירוט בטבלה בטיוטת הנוהל).

לצד זאת, בחוק ובפקודה ישנן גם הוראות חוק שהפרתן גוררת אפשרות אכיפה דואלית- הן ניהול הליך אכיפה פלילי והן ניהול הליך אכיפה מינהלי, בהתאם לנסיבות. מטרת הנוהל הינה לקבוע קריטריונים שעל פיהם ינותבו הליכי האכיפה בגין הפרת הוראות אלו בין הליך האכיפה הפלילי לבין הליך האכיפה המינהלי.

 

ניתן להעביר התייחסויות לטיוטת נוהל זה עד 18.4.2021 לידי מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, על מנת לבחון הוצאת התייחסות מרוכזת מטעם הלשכה meravk@chamber.org.il או ישירות ללכתובת Tkina.itzumim@economy.gov.il עד ליום 20.4.2021.

 

  • קישור לידיעה בנושא זה באתר משרד הכלכלה- לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה