עדכוני תקינה- סוף חודש דצמבר 2020 ומחצית ראשונה של ינואר 2021

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים:

בפרסום 9031 בילקוט הפרסומים מיום 30.12.2020 הכריזו על החלפה / שינוי בתקנים הרשמיים הבאים:

החלפת התקן הרשמי הבא:

 • במקום ת"י 136 חלק 1 - קופסות אטימות: קופסות פח גליליות עשויות שלושה חלקים למוצרי מזון משומרים, מדצמבר 1985, יבוא:
  (1) ת"י 136 חלק 1 - אריזות מתכת אטימות וקשיחות למוצרי מזון: אריזות, מדצמבר 2020, אשר יהיה רשמי במלואו;
  (2) ת"י 136 חלק 2 - אריזות מתכת אטימות וקשיחות למוצרי מזון: ציפויים ולכות, מדצמבר 2020, אשר יהיה רשמי במלואו;
  (3) ת"י 136 חלק 3 - אריזות מתכת אטימות וקשיחות למוצרי מזון: מידות של סגרים (מכסים) וסגירה, מדצמבר 2020, אשר יהיה רשמי במלואו.

שינוי בתקן הרשמי הבא:

 • ת"י 158 חלק 1 - מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): מאגרים, מנובמבר 2007, לרבות גיליון תיקון מספר 1, מספטמבר 2013, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מספר 2 מדצמבר 2020.
 • ת"י 158 חלק 4 - מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): בדיקות, מינואר 2004, לרבות גיליון תיקון מספר 1, מאפריל 2016, תוקן על ידי פרסום גיליון תיקון מספר 2 מדצמבר 2020.

 

2. מנכ"ל מכון התקנים חתם על השינויים בתקנים הבאים:

 • מנכ"ל המכון חתם על גיליון תיקון מספר 1 לתקן ת"י 1375 שיטות מעבדתיות לקביעת התנגדות תרמית אופייניות של רכיבי בניין.
 • מנכ"ל המכון חתם על גיליון תיקון מספר 2 לתקן ת"י 5450 בידוד תרמי - שיטה לבדיקת מוליכות תרמית של חומרים.
 • מנכ"ל המכון חתם על גיליון תיקון מספר 1 לתקן ת"י 5375 שיטות חישוביות לקביעת התנגדות תרמית אופיינית של קירות.
 • מנכ"ל המכון חתם על גיליון תיקון מספר 1 לתקן ת"י 1045 בידוד תרמי של בניינים: כללי.
 • מנכ"ל המכון חתם על גיליון תיקון מספר 1 לתקן ת"י 1205 חלק 3 מתקני תברואה: קבועות שרברבות ואבזריהן.

קישור לצפייה בגיליונות התיקון באתר מכון התקנים- לחצו כאן

 

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

 • ת"י 1555 חלק 2 ג"ת 3- מערכת פסיפס ואריחי קרמיקה לריצוף ולחיפוי בבניינים: חיפוי פנים בהדבקה.
 • ת"י 1205 חלק 2 ג"ת 2 – מתקני תברואה: מערכת הנקזים.
 • ת"י 9241 חלק 2.10- ארגונומיה של אינטראקציה בין אדם ומערכת: תכנון ממוקד אדם של מערכות אינטראקטיביות.
 • ת"י 9241 חלק 41 ג"ת 1 - ארגונומיה של אינטראקצייה בין אדם ומערכת: קריטריונים לתכן של התקני קלט פיזיים.
 • ת"י 14304 -מוצר בידוד תרמי לציוד בנייה ולמתקני עשייה-מוצרים אלסטומריים גמישים וקצפים המיוצרים במפעל-מפרט דרישות.

לעיון בטיוטת כל התקנים שיצאו להערות הציבור- לחצו כאן

 

4. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

*אישור שינוי התקן הרשמי כלהלן:

 • ת"י 994 חלק 1 – מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה, מספטמבר 2013 על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 1 מאוקטובר 2020.

למכתב הממונה ביחס לתקן זה היכנסו לקישור הבא ולטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-27.1.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

5. מסמכי נת"מ הבאים המתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן הועברו להערות היצרנים-

 • נת"מ לת"י 1-818 חלק 3 - חיתולים: חיתולים חד-פעמיים למבוגרים לפרטים נוספים ניתן לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

6. מסמכי נת"מ הבאים המתייחסים למוצרים במסלול של תו תקן אושרו בועדת היתרים מיום 27.12.2020-

 • נת"מ לת"י 1548- מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות, ולחפצים ביתיים דומים למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות, ולחפצים ביתיים דומים.
 • נת"מ לת"י 1519- צינורות פוליאתילן מצולב להובלה בלחץ של מים קרים וחמים- צינורות מחוץ לבניין.

לפרטים נוספים ניתן לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

7. עדכון חשוב לגבי התקן של אבקות כביסה – ת"י 438 חלק 1- למידע המלא לחצו כאן

ת"י 438 חלק 1 עוסק באבקות כביסה, וכולל דרישות ייחודיות לישראל שמהוות חסם לא פשוט. שלחנו פניה לצוות הבין משרדי לשפכי תעשייה בבקשה לבחון את חסם היבוא הקיים וכעת פנייתו נענתה בתשובה מנומקת המסבירה את הצורך באותן דרישות ייחודיות לישראל בתקן. תשומת ליבכם לעמדה של הצוות שתואמת גם את העמדה ששמענו מנציגי מנהל תקינה לפיה משרד הכלכלה צפוי להגביר את האכיפה והפיקוח על עמידת אבקות הכביסה המיובאות מחו"ל, בדרישות ת"י 438.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה