עדכון חשוב לגבי התקן של אבקות כביסה – ת"י 438 חלק 1

ת"י 438 חלק 1 עוסק באבקות כביסה, וכולל דרישות ייחודיות לישראל שמהוות חסם לא פשוט.

שלחנו פניה לצוות הבין משרדי לשפכי תעשייה בבקשה לבחון את חסם היבוא הקיים וכעת פנייתו נענתה בתשובה מנומקת המסבירה את הצורך באותן דרישות ייחודיות לישראל בתקן.

תשומת ליבכם לעמדה של הצוות שתואמת גם את העמדה ששמענו מנציגי מנהל תקינה לפיה משרד הכלכלה צפוי להגביר את האכיפה והפיקוח על עמידת אבקות הכביסה המיובאות מחו"ל, בדרישות ת"י 438.

ת"י 438 חלק 1 שחל על אבקות כביסה הוא תקן רשמי מקורי, וכולל מגוון דרישות ייחודיות לישראל. התקן כולל הגבלות כלורידים באופן ייחודי לישראל, המונע שיווק בארץ של פורמולות אבקות כביסה המשווקות בצורה חופשית במדינות העולם, ובכלל זה בקרב שותפות סחר מרכזיות של ישראל כמו ארה"ב ואירופה. כתוצאה מכך, נדרש יבוא של פורמולה ייחודית לישראל שפוגעת בהיצע ובתחרות האפקטיבית מיבוא, וזאת בניגוד מוחלט להחלטות ממשלה ברורות בהקשר זה שנועדו לסייע במאבק ביוקר המחיה בישראל.

 

על רקע זה, פנה רז הילמן, סמנכ"ל יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר לרגולטורים הרלוונטיים בקרב הרשות הממשלתית למים ולביוב, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות על מנת לבחון הסרת חסם יבוא זה. זאת, באמצעות מתן הקלות במגבלת הכלורידים בתקן תוך התחשבות בצרכי משק המים הישראלי, באופן שלא יפגע במאמצים להגן על טיבם של השפכים הביתיים המיועדים לשמש להשקיית גידולים חקלאיים.

אנשי הצוות הבין משרדי לשפכי תעשייה השיבו היום (30.12.2020) לפניית הילמן כי "מדינת ישראל משיבה כ - 87% מהקולחים המופקים להשקיה חקלאית, והינה המדינה המובילה בעולם באחוז השבת הקולחים להשקיה חקלאית. אחד החסמים העיקריים בהשבת מי הקולחים לשימוש חקלאי הוא ריכוז המלחים הגבוה בהם, שכן הטיפול בשפכים אינו כולל סילוק מלחים. המלחים הנמצאים בקולחים גורמים להרס מבנה הקרקע, לפגיעה חמורה בגידולים ולהמלחת מי תהום".

 

"מעבודה שנערכה בנושא עבור המשרד להגנת הסביבה עולה כי אבקות הכביסה מהוות את המזהם הגדול ביותר מבין חומרי הניקוי והן תורמות ריכוזי מלחים (בורון, נתרן, כלוריד) גבוהים לשפכים העירוניים.
על מנת לתת מענה לבעיה זו יזם המשרד להגנת הסביבה את התקנת התקן הישראלי הרשמי ת"י 438- "אבקות ניקוי דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון: אבקות כביסה", שאין דומה לו במקומות אחרים בעולם".

 

"לצערנו, הסביר הצוות הבין משרדי, "ריכוז המלחים בקולחים בישראל עדיין גבוה וניתן לראות כי ריכוז הכלוריד בקולחי מט"שים רבים אינו עומד בנדרש בתקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים) התש"ע 2010, למרות השימוש ההולך וגובר במי מותפלים (המצמצם משמעותית את ריכוז המלחים במי האספקה)".

 

לאור זאת ועל מנת להמשיך ולצמצם את תרומת המלחים מכלל המגזרים וגם מהמגזר העירוני, הצוות הבין משרדי סירב להעלות את תכולת הכלורידים באבקות הכביסה, והותיר את רמתם בתקן כפי שהיא היום.  

 

תשומת ליבכם לקריאתם של הצוות למשרד הכלכלה להגביר את האכיפה והפיקוח על מידת עמידת אבקות הכביסה המיובאות מחו"ל, בדרישות ת"י 438. נזכיר כי עקב משבר הקורונה, הכריז הממונה על התקינה במשרד הכלכלה על שינוי בקבוצות היבוא של מספר תקנים לקבוצות יבוא מקלות יותר באופן זמני, ביניהם ת"י 438- מקבוצה 2 לקבוצה 3 ובהחלט ייתכן שתתבצע החמרה בקבוצת היבוא של תקן זה.
אנו מזכירים שממילא יש לבסס הצהרות בקבוצת יבוא 3 במסמכים מתאימים לפי נהלי הממונה על התקינה ואנו ממליצים לכם לוודא, גם בלי קשר להחמרה שעשויה להיות בקבוצת היבוא, שהמוצרים המיובאים על ידכם ושאתם מצהירים שעומדים בתקן, באמת עומדים בתקן בצורה מלאה וממוסמכת.

 

  • לעיון בפנייתו המלאה של רז הילמן, סמנכ"ל יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר לצוות הבין משרדי לשפכי תעשייה- לחצו כאן
  • לעיון בתשובתם המלאה- לחצו כאן
למידע נוסף בתחום זה