הודעת משרד הבריאות והממונה על התקינה בעניין יישום דרישות התקן 5452 לתכולת עופרת במוצרים הבאים במגע עם מי שתייה

בהמשך לפרסום צו התקנים - פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים (הוראת שעה), התש"ף 2020 בתחום הברזים, להלן הודעת משרד הבריאות והממונה על התקינה בעניין יישום דרישות התקן 5452 לתכולת עופרת במוצרים הבאים במגע עם מי שתייה:

 

בדצמבר 2016 פורסמה ברשומות הודעה על עדכון התקן הישראלי 5452- "בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה". בתקן נקבעה דרישה להגבלת תכולת העופרת במוצרים מתכתיים ובמוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מי שתייה, כלהלן:

התכולה המרבית של עופרת במוצרים הבאים במגע עם מי שתייה לא תעלה על 0.25% [משקלי].

לעניין מוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מי שתייה, מיושמת הדרישה החל מ-1.3.18.

לעניין מוצרים מתכתיים הבאים במגע עם מי שתייה, מועד הכניסה לתוקף הוא 1.3.2020.

 

בעניין ברזי מים בחלות התקנים הרשמיים (ת"י 1317, ת"י 1347), בתיאום עם משרד הבריאות ובהתאם לפטור חלקי שניתן ע"י השר, נקבעו מועדי כניסה לתוקף של הדרישה להגבלת תכולת העופרת במוצרים מתכתיים, כמפורט להלן:

א. ברזים למטבחים- הדרישה בתוקף החל מ-1.3.2020.

ב. ברזים לחדרי אמבטיה וברזים לנטילת ידיים- ניתן פטור מהדרישה לתכולה מרבית של עופרת במוצרים מתכתיים הבאים במגע עם מי שתייה בת"י 1317 וכן בת"י 1347 עבור ברזים המכילים רכיבים מתכתיים לחדרי אמבטיה וברזים לנטילת ידיים ובתנאי שעל גבי אריזתם יסומנו באופן ברור, בולט לעין ובר–קיימא המילים "הברז אינו מיועד למי שתייה". ניתן להתפטר מהמלאים של ברזים אלו מיום 1.7.2020 עד יום 31.12.2020. קישור לידיעה המלאה בנושא

ג. יתר הברזים ("אינטרפוץ"- ברזי שסתום לאמבטיות ולמקלחות, סוללות לאמבטיה, ברזי ערבוב עם תרמוסטט, ברזים למים מדודים, ברזים המיועדים למכונות כביסה, ברז למיכלי הדחה)- פטורים מהחובה לעמוד בדרישה זאת (כרגע במסגרת פטור עד יום 1.3.2021 ויש פעילות להסדיר את הפטור הזה בצורה מסודרת בתקן).

יובהר כי האמור כאן הוא כללי בלבד ויש לפעול על פי הפירוט המלאה המופיע בתקינה הרשמית ובפטור שניתן בנושא. 

 

הממונה על התקינה מבקש להסב תשומת לב הציבור, כי הפטור הזמני שניתן מדרישה לתכולה מקסימלית של עופרת, עד ל-30.6.2020, הוא רק לברזים המיועדים לחדרי אמבטיה ולברזים לנטילת ידיים, לכן מומלץ לא להשתמש בברזים אלה כברזים המיועדים למי שתייה.

על מנת לסייע בהבחנת הברזים המיועדים לחדרי אמבטיה ולנטילת ידיים, אליהם מתייחס הפטור הזמני, מומלץ לבחון בעת הרכישה את ייעדו של הברז (בדר"כ אלה ברזים שאינם נשלפים ואינם בעלי פיה ארוכה). 

בעניין אביזרי מים נוספים, שאינן בחלות תקינה רשמית, על אף שהם באים במגע עם מי שתייה, נועדה להגן ולשמור על בריאות הציבור. דרישה זאת תואמת למדיניות משרד הבריאות ולרגולציה הקיימת בעולם. 

קישור להודעה

 

למידע נוסף בתחום זה