פורסם צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים) (הוראת שעה) (מס' 2), התש"ף 2020- פטור מדרישה להגבלת תכולת עופרת בברזי רחצה- התפטרות ממלאי קיים עד 31.12.2020

בפרסום 8553 בילקוט הפרסומים פורסם היום (13.5.2020) צו התקנים (פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים) (הוראת שעה) (מס' 2), התש"ף 2020.

מדובר בפטור מהדרישה לתכולה מרבית של עופרת במוצרים מתכתיים הבאים במגע עם מי שתייה בת"י 1317 וכן בת"י 1347 עבור ברזים המכילים רכיבים מתכתיים לחדרי אמבטיה וברזים לנטילת ידיים ובתנאי שעל גבי אריזתם יסומנו באופן ברור, בולט לעין ובר–קיימא המילים "הברז אינו מיועד למי שתייה".

ניתן להתפטר מהמלאים של ברזים אלו מיום 1.7.2020 עד יום 31.12.2020.

עד היום, האפשרות למכור ברזים שאינם עומדים בדרישת תכולת העופרת הייתה עד ליום 31.6.2020, ועפ"י הצו שפורסם היום, אושרו 6 חודשים נוספים לכך.

שימו לב כי לא ניתן להמשיך לייבא ברזים כאמור, והארכה ניתנה לטובת ניצול מלאי קיים. כלומר, הפטור לא יחול על ברזים שיוצרו בישראל או שיובאו לישראל אחרי ה-1.7.2020 ולא יחול על ברזים שבמלאי ושלא סומנו כנדרש.

קישור לעיון בצו הפטור המלא

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה