עדכוני תקינה - פברואר 2020

1. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר החלפת / אכרזת רשמיות / הסרת רשמיות מהתקנים הבאים-

החלפת התקן הרשמי הבא: ת"י 20 חלק 2.4 – מנורות: מנורות מיטלטלות למטרות כלליות, מדצמבר 2001; במקומו יבוא: ת"י 20 חלק 2.4 – מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות מיטלטלות למטרות כלליות, מדצמבר 2019. למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא לטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-23.2.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

החלפת התקן הרשמי הבא: ת"י 60400 – בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלק, מנובמבר 2017; במקומו יבוא: ת"י 60400 – בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלק, מדצמבר 2019. למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא לטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-23.2.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

החלפת התקן הרשמי הבא: ת"י 1548 – מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות, ולחפצים ביתיים דומים מפברואר 2018 (התקן בעל רשמיות חלקית)- במקומו יבואו:
ת"י 1548 חלק 1 – רהיטים לילדים: מזרנים למיטות לתינוקות ולעריסות – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, מיוני 2019, ות"י 1548 חלק 2 - רהיטים לילדים: מזרנים לעגלות ומגיני ראש למיטות לתינוקות, לעגלות לתינוקות ולמוצרים ביתיים דומים, מיוני 2019, כאשר התקנים המוצעים יהיו תקנים רשמיים במלואם.

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא לטבלאות השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישורים הבאים: חלק 1, חלק 2 ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-26.2.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

החלפת התקן הרשמי הבא: ת"י 1254 – סלטים מחומרים צמחיים, המשומרים באחסון בקירור, בתוספת חומר משמר או בלעדיו, ממאי 2002 (התקן בעל רשמיות חלקית); במקומו יבוא:

ת"י 1254 – סלטים מחומרים צמחיים המשומרים באחסון בקירור, מדצמבר 2019, כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים. התקן הינו תקן מקורי. למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-27.2.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

החלפת התקן הרשמי הבא: ת"י 61242 – תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים, מנובמבר 2015, לרבות גיליון התיקון מס' 1 ממרס 2019; במקומו יבוא: ת"י 61242 – תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים, הצעת התקן מדצמבר 2019.

למכתב הממונה היכנסו לקישור הבא לטבלאות השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-27.2.2020 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

ת"י 4466 חלק 4.1- פלדה לזיון בטון: תילי פלדה מעובדים בקר המיועדים לייצור רשתות מרותכות

ת"י 4466 חלק 4.2- פלדה לזיון בטון: תילי פלדה מעובדים בקר המיועדים לייצור רשתות מרותכות

ת"י 32 חלק 2.5- תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות למתאמים

ת"י 1521 חלק 1- כבלים משותפי-ציר (קואקסיאליים): מפרט דרישות גנרי

ת"י 1521 חלק 2- כבלים משותפי-ציר (קואקסיאליים): מפרט דרישות קבוצתי עבור כבלים משותפי-ציר לשידור אותות אנלוגיים וספרתיים - כבלי הורדה לשימוש בתוך מבנים עבור מערכות הפועלות בתדרים שבין 5 מגה"ץ ל- 3000 מגה"ץ

ת"י 62807 חלק 1- כבלי בזק היברידיים: מפרט דרישות גנרי

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

3. פורסם להערות: הודעת הממונה על התקינה בדבר כוונתו לעדכן סיווג לקבוצות יבוא של שורת מוצרים בתחום החשמל והאלקטרוניקה- קישור למידע נוסף

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה