פורסם להערות: הודעת הממונה על התקינה בדבר כוונתו לעדכן סיווג לקבוצות יבוא של שורת מוצרים בתחום החשמל והאלקטרוניקה

בהתאם לסעיף 4.7 לפרק 3: קבוצות טובין, ב"הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין טובין שחל עליהם תקן רשמי", מודיע הממונה על התקינה על כוונתו לעדכן את רשימת התקנים כמפורט בטבלה שלהן.

ניתן להגיש הערות לממונה על התקינה לגבי השינויים שלעיל עד יום ה', 13.2.2020 לכתובת המייל tkina@economy.gov.il, בפקס מס' 03-7347641 או בדואר לכתובת רחוב בנק ישראל 5 ירושלים, 91036

חברי לשכה מוזמנים להעביר את התייחסותם לצורך גיבש עמדה מטעם הלשכה, ככל שיש בך צורך- לידי מירב קפלן, יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכה בכתובת המייל meravk@chamber.org.il 

קישור להודעה המלאה

למידע נוסף בתחום זה