עדכוני תקינה - 16.9.19

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי בתקנים הבאים:

בפרסום 8441 בילקוט הפרסומים הכריזו על שינויים התקנים הבאים:

ת"י 921 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה, גיליון תיקון מס' 5, מאוגוסט 2019 למהדורה מינואר 2016 ומגיליונות התיקון מאפריל 2016, מאוגוסט 2017 ומאוקטובר 2018;
ת"י 1004 חלק 1 - אקוסטיקה בבנייני מגורים: בידוד אקוסטי של קירות ותקרות (רצפות) שבין חללי דירה ליתר חללי הבניין - דרישות ושיטות חישוב, גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019 למהדורה מאוקטובר 2014;
ת"י 1004 חלק 3 - אקוסטיקה בבנייני מגורים: מפלס לחץ הקול הנגרם ממעליות - דרישות ושיטות בדיקה, גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019 למהדורה ממאי 2013;

ת"י 1004 חלק 4 - אקוסטיקה בבנייני מגורים: מפלס לחץ הקול הנגרם ממיתקני תברואה - דרישות ושיטות בדיקה, גיליון תיקון מס' 1, מאוגוסט 2019 למהדורה מדצמבר 2013;
ת"י 1099 חלק 1.1 - זיגוג בבניינים: תכן השמשה - קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה, תיקון טעות מאוגוסט 2019 למהדורה מאוקטובר 2018 ומגיליון התיקון מפברואר 2019.

בפרסום 8443 בילקוט הפרסומים הכריזו על קביעת התקנים הבאים:

ת"י 300 חלק 40.1 - מערכות שידור רדיו: שידור שמע ספרתי (DAB) למקלטים ניידים, מיטלטלים וקבועים, מאוגוסט 2019 בא במקום ת"י 30401 מדצמבר 2017;
ת"י 1045 חלק 0 - בידוד תרמי של בניינים: כללי, מאוגוסט 2019בא במקום המהדורה מספטמבר 2011;
ת"י 1045 חלק 1 - בידוד תרמי של בניינים: בנייני מגורים, מאוגוסט 2019 בא במקום המהדורה מיולי 2011 ומגיליונות התיקון מינואר 2013, מיולי 2014, מפברואר 2015, מדצמבר 2015, מאפריל 2016, ממרס 2017, מיוני 2017, מאוגוסט 2017, ממרס 2018, מדצמבר 2018;
ת"י 1605 חלק 2 - מגלשות מים: הוראות, מאוגוסט 2019 בא במקום המהדורה מאוקטובר 2014;
ת"י 61851 חלק 21.1 - מערכת טעינה-בחיבור-מוליכי לרכב חשמלי: דרישות תאימות אלקטרומגנטית לחיבור מוליכי לאספקת זרם חילופים/זרם ישר בעבור מטען המותקן ברכב חשמלי, מאוגוסט 2019;

ת"י 61851 חלק 21.2 - מערכת טעינה-בחיבור-מוליכי לרכב חשמלי: דרישות לרכב חשמלי בעבור חיבור מוליכי לאספקת זרם חילופים/זרם ישר - דרישות תאימות אלקטרומגנטית בעבור מערכות טעינה המותקנות מחוץ לרכב חשמלי, מאוגוסט 2019;
ת"י 10075 חלק 1 - עקרונות ארגונומיים הקשורים לעומס עבודה מנטלי: נושאים כלליים ומושגים, מונחים והגדרות, מאוגוסט 2019 בא במקום ת"י 10075 מינואר 2016.

2. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר אכרזת רשמיות על התקנים הבאים כלהלן: 

ת"י 146 - אסלות ישיבה מחומר קרמי (אוגוסט 2002) לרבות ג"ת מס' 1 (מאי 2011):
- סעיף 1.1 - חלות התקן
- סעיף 1.2 - אזכורים
- תת סעיף 3.7.1 - יעילות ההדחה.
ת"י 851 - מכל הדחה לאסלה (מרס 2006):
- סעיף 1.1 - חלות התקן
- סעיף 1.2 – אזכורים
- סעיף 2.1 -דרישות כלליות - "מכל הדחה להתקנה גבוהה יהיה מכל חד-כמותי, ומכל הדחה להתקנה נמוכה יהיה מכל דו-כמותי. בבניינים חדשים יהיה מכל הדחה להתקנה נמוכה רק מכל "3 ליטר ו-6 ליטר" (מין 1.4.1)."
- סעיף 2.4 - אמצעי ההפעלה
- תת סעיף 2.10.1.3
- תת סעיף 2.10.2.3
- סעיף 2.11 - הוראות היצרן
- סעיף 3.3 - כמות המים להדחה.

התקנים ת"י 146 ות"י 851 הינם תקנים מקוריים. 

דברי הסבר: לעמדת הרשות הממשלתית למים ולביוב במשרד האנרגיה, יש חשיבות עליונה בהחלת הרשמיות על הסעיפים הרלוונטיים בתקנים שנבדון, על מנת שלא יתאפשר מסחר באביזרים שאינם חסכוניים במים.

למידע נוסף ולשליחת ההערות לגבי שני תקנים אלו עד ה-17.10.19 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

3. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה מבקש לחדד לציבור היבואנים והיצרנים של שטיחים: יש להקפיד על מילוי הוראות התקן הישראלי הרשמי ת"י 636- קישור להודעה המלאה

התקן החדש לשטיחי טקסטיל ת"י 636 נכנס לתוקף ב-5.8.18.

בסעיפים הרשמיים בתקן החדש 636 "שטיחי טקסטיל" נקבעו דרישות בעניין סימון השטיחים, דהיינו:
- חובת סימון שם היצרן וכתובתו, או (אם המוצר מיובא) סימון שם היבואן וכתובתו ושם היצרן וארץ היצור;
- חובת סימון הוראות הטיפול בשטיח (שיטות הניקוי והייבוש) וסימון במילים "אזהרה: יש להרחיק ממקור אש";
- חובת סימון המעיד על נוכחות של מעכבי הבעירה בשטיח "מכיל/לא מכיל מעכבי בעירה" 
לנוכח מקרים רבים של אי התאמת סימון השטיחים לדרישות הרשמיות בתקן 636, הממונה על התקינה מדגיש ומחדד:
- דרישות הסימון של הסעיפים הרשמיים בתקן 636 חלות גם על השטיחים המוגמרים/המיטלטלים וגם על השטיחים ממין "מקיר לקיר".
- על היצרנים והיבואנים של השטיחים להקפיד על מילוי הוראות התקן הישראלי הרשמי ת"י 636 "שטיחי טקסטיל" (אפריל 2018) בדבר התאמת הסימון של השטיחים לדרישות הסעיפים הרשמיים בתקן.

4. עדכונים ממשרד הכלכלה ביחס ליבוא גזי חממה- קישור להודעות המלאות

1. החל משנת 2020, לא יינתנו מכסות שוטפות ליבוא R22 וחומרים ממשפחת ה - HCFC

2. עיכוב נוסף ליישום תיקון קיגלי להפחתת HFCs במיזוג וקירור

5. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 921 ג"ת 6- תגובות בשרפה של חומרי בנייה.

ת"י 37 חלק 1 ג"ת 8- לבידים: לבידים רגילים.

ת"י 37 חלק 2 ג"ת 3- לבידים: לבידים עם מליא פסיסי עץ.

ת"י 887 ג"ת 5- לוחות שבבים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה.

ת"י 887 חלק 1 ג"ת 4- לוחות שבבים: לוחות לא מחופים.

ת"י 887 חלק 2 ג"ת 5- לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות עץ.
ת"י 887 חלק 3 ג"ת 5- לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים אמינופלסטיים.
ת"י 1481 ג"ת 2- לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש.

ת"י 742- מנפקי ארוסול (אֶרְסָס).

ת"י 1836 ג"ת 1- דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים.

ת"י 14313 - מוצרי בידוד תרמי לציוד בנייה ולמתקני תעשייה – מוצרי פוליאתילן מוקצף - מפרט דרישות.

ת"י 8888- מנגנון גלילי למנעול המיועד למעליות – מנגנון גלילי בעל מפסק חשמלי לשימוש חירום לכבאים.

ת"י 15470- חִברוּר ותאימות תפעולית בין מקורות אנרגייה מבוזרים לבין ממשקים של רשתות חשמל קשורות.

ת"י 24115 חלק 1- בטיחות של דרגנועים ומסועי לֶכתֶ: בנייה והתקנה.

ת"י 60064- נורות להט טונגסטן למטרות תאורה כלליות לשימוש ביתי ולשימוש דומה – דרישות ביצועים.

ת"י 60081- נורות פלואורניות בעלות שתי כיפות – דרישות ביצועים.

ת"י 60357- נורות הלוגן טונגסטן (למעט נורות לשימוש בכלי רכב) – דרישות ביצועים.

ת"י 60901- נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת – דרישות ביצועים.

ת"י 60927- אבזרי עזר לנורות – התקני הדלקה (למעט מדלקי-להט) – דרישות ביצועים.

ת"י 61048- אבזרי עזר לנורות – ק ב לים לשימוש במעגלים חשמליים של נורות שפופרת פלואורניות ושל נורות פריקה אחרות – דרישות כלליות ודרישות בטיחות.

ת"י 61167- נורות הלידי מתכת – דרישות ביצועים.

ת"י 62035- נורות פריקה (למעט נורות פלואורניות) - דרישות בטיחות.

ת"י 62612- בעלות נטל עצמי המוזנות במתחי (LED) נורות דיודה פולטת אור זינה הגדולים מ 50- וולט, לשימושי תאורה כלליים – דרישות ביצועים.

ת"י 1913 ג"ת 2- לוחות כפיסי עץ מכוונים (OSB).

ת"י 61000 חלק 2.2: תאימות אלקטרומגנטית: סביבה - רמות תאימות להפרעות צולכות בתדר נמוך ולאיתות במערכות ציבוריות להספקת חשמל במתח נמוך.

ת"י 7010- סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: סימני בטיחות המשמשים במקומות עבודה ובשטחים ציבוריים.

ת"י 23601- שלטים לתוכניות מילוט ופינוי.

ת"י 60929- אבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים או/וגם בזרם ישר, המיועדים לנורות שפופרת פלואורניות – דרישות ביצועים.

קישור לצפייה בתקנים כפי שיצאו להערות הציבור

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה