עדכונים ממשרד הכלכלה ביחס ליבוא גזי חממה

משרד הכלכלה פרסם היום שתי הודעות ביחס ליבוא גזי חממה:

1. החל משנת 2020, לא יינתנו מכסות שוטפות ליבוא R22 וחומרים ממשפחת ה - HCFC- 

בהתאם לאמנות ולתקנות הבינלאומיות של פרוטוקול מונטריאול לאמנת וינה בנוגע להגנת שכבת האוזון, מיישמת מדינת ישראל הפחתה של קררים הפוגעים בשכבת האוזון. לכן, החל משנת 2020, יורדת ההפחתה ל- 99.5%, ומשמעותה צריכה מותרת של 1.645 טון ODP, שמשמעותם שווה ערך של כ- 30 טון 22R , למשק כולו לשנה.

על משתמשים במערכות הפועלות על חומרים אלה, להיערך בהתאם ולהחליף את מערכות אלו למערכות חדשות, ידידותיות ויעילות יותר או להשתמש בקררים ממוחזרים ממקורות מאושרים.

נהלים ספציפיים יפורסמו בהוראת מנכ"ל 2.9, מעודכנת בתחילת שנת 2020.

קישור להודעה המלאה 

 

2. עיכוב נוסף ליישום תיקון קיגלי להפחתת HFCs במיזוג וקירור-

תיקון קיגאלי, המיושם במדינות רבות, היה אמור לחול בישראל החל משנת 2019, אך הוא טרם ערוך ליישום. על פי תיקון קיגאלי מדינת ישראל אמורה להפחית את השימוש בקררים למערכות קירור ומיזוג אוויר, בשיעור של 10% משנת הבסיס. R404a, R507a, R134a, R410a ותערובותיהם הם דוגמאות לחומרים שהיו צפויים להצטמצם במסגרת התיקון. השלמת המהלך מתעכבת מפאת מגבלות החקיקה של ממשלות המעבר, וכוללת מהלכים של עדכון התקנות במשרד להגנת הסביבה, שידרוג הכשרות של מתקני מזגנים ומערכות קרור, אסדרה של עיסוק מתקיני מזגנים, רביזיה בתקן מזגנים למערכות הפועלות גם עם גזים דליקים.

מינהל תעשיות, במשרד הכלכלה והתעשייה, שהינו הרגולטור להליכי ייבוא אלו יפרסם את נהלי הפיקוח בהוראת מנכ"ל חדשה, לאחר שיתקיימו התנאים והרגולציות הבינמשרדיות שיאפשרו את יישום ההפחתות בחומרים המוגבלים.

קישור להודעה המלאה

 

 

 

למידע נוסף בתחום זה