פורסמו טיוטות נספחי ש' לביקורת ציבורית

כזכור, במסגרת הרפורמה בתקינה הסמכות לכתוב את נספחי הש' עברה ממכון התקנים אל הממונה על התקינה במשרד הכלכלה.

באתר משרד הכלכלה עלו לאחרונה לביקורת ציבורית שורה של נספחי ש' לתקנים הבאים:

נספחי ש' לת"י 2302- חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיווי, סימון ואריזה.

נספחי ש' לת"י 14079 חלק 1- ציוד רפואי ללא חומר פעיל – דרישות ביצועים ושיטות בדיקה : גזה סופגת עשויה כותנה וגזה סופגת עשויה כותנה וזהורית + חלק 3- ציוד רפואי ללא חומר פעיל – דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: מרפד גזה.

נספחי ש' לת"י 47- נוזלי בלמים לכלי רכב ממונעים.

נספחי ש' לת"י 5113- חומרי פלסטיק ומוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות.

קישור לפרסום באתר משרד הכלכלה - נספחי ש' מאושרים ונספחי ש' בביקורת ציבורית

בקישור מופיעה כתובת הדוא"ל להתייחסויות עד ה-30.7.19. כמו כן ניתן להעביר בהקדם התייחסויות אל רז הילמן, מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר (razh@chamber.org.il) לצורך גיבוש התייחסות מטעם הלשכה.

למידע נוסף בתחום זה