תיקון מקיף לפקודת המכס צפוי לעלות לדיון בוועדה בכנסת

במסגרת המעבר הצפוי בינואר 2018 למערכת המחשוב החדשה של המכס - שער עולמי, צפוי להתבצע תיקון מקיף לפקודת המכס שכולל גם שינויים מהותיים שנדרשים כתמיכה במעבר וגם סעיפי אכיפה וענישה מפורטים כלפי יבואנים ועמילי מכס.

התיקון שהוכן בהנהלת המכס, אושר בקריאה ראשונה בכנסת וצפוי לעלות לדיון לאחר פגרת הקיץ בוועדה בכנסת, אז תהיה הזדמנות להשפיע על נוסח התיקון לפקודה.

קישור לנוסח הצעת החוק כפי שאושרה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת

קישור למידע באתר הלשכה לגבי המעבר הצפוי לשער עולמי

התייחסויות ככל שיש לכם לתיקון המוצע לפקודת המכס, נא העבירו אל רז הילמן מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה razh@chamber.org.il

 

למידע נוסף בתחום זה