משרד הבריאות מפרסם להערות הציבור טיוטת נוהל הגשת בקשה לפטור מתשלום מס הקנייה החדש על משקאות מתוקים

משרד הבריאות מפרסם להערות הציבור טיוטת נוהל שמגדירה כיצד ובאילו תנאים ניתן להגיש בקשה לקבלת לקבלת פטור מתשלום מס הקנייה שיינתן ע"י מנכ"ל משרד הבריאות למשקה המכיל חומרים מבלי שהוספו להם סוכרים או כל 'חומר ממתיק אחר', בכל כמות שהיא, אשר הינם בעלי השפעה פוטנציאלית על מתיקות, לרבות חומרי המתקה טבעיים או מלאכותיים, ולרבות ממתיקים עם וללא ערך קלורי- כמפורט בטיוטת הנוהל.

ניתן להגיש הערות לטיוטה זו עד ליום 22.8.22 באתר החקיקה הממשלתי- לחצו כאן

כידוע, ביום 1.1.22 נכנס לתוקף מס קנייה חדש על משקאות, תרכיזים ואבקות המסווגים בפרטי מכס 20.09, 21.06 ו-22.02 לתוספת הראשונה בצו תעריף המכס ומס הקנייה. 

לעיון בידיעה מקיפה ומלאה אודות מס זה- לחצו כאן

 

מס הקניה החל על משקאות מתוקים מאז 1.1.22 נקבע בצו תעריף המכס והפטורים ומס הקניה על טובין (תיקון מס' 10), התשפ"ב–2022, אשר פורסם ביום 14 בדצמבר 2021 ותוקן ביום 21 בדצמבר 2021. מתווה המיסוי הוא חלק מיישומה של החלטת הממשלה מס' 236 מיום 1 באוגוסט 2021 בנושא "קידום אורח חיים בריא". מטרת המהלך היא לעודד את הציבור להקטין את ההרגל לצרוך משקאות שיש בהם סוכרים או ממתיקים שונים מכל סוג ובכל ריכוז שהוא. 

 

ביום 14.4.22 פורסם צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (תיקון מס' 21 והוראת שעה מס' 15), התשפ"ב- 2022, אשר קבע, בין היתר, פטור ממס למשקאות שלגביהם "אישר מנכ"ל משרד הבריאות שהם אינם מכילים סוכר או חומר ממתיק אחר". הפטור ניתן בעקבות בקשות למתן פטור, כדוגמת מים בתוספת נענע, מים בתוספת לימון, אשר נכללים בהגדרה של משקה מתובל המחויב במס קניה.

מטרת טיוטת הנוהל שמפרסם כעת משרד הבריאות להערות הציבור הינה לקבוע את הליך הפניה לקבלת פטור ממנכ"ל משרד הבריאות למשקה המכיל חומרים מבלי שהוספו להם סוכרים או ממתיקים אחרים המפורטים בסעיף ג' לנוהל זה:

סוכרים וכל 'חומר ממתיק אחר', בכל כמות שהיא, אשר הינם בעלי השפעה פוטנציאלית על מתיקות, לרבות חומרי המתקה טבעיים או מלאכותיים, ולרבות ממתיקים עם וללא ערך קלורי, כמפורט להלן:

  • תוספי מזון על פי תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון), התשס"א – 2001 – ראה פרק ב' לרשימה לתוספי מזון ועדכוניה ("ממתיקים רב כהליים "או כ"ממתיקים בעלי מתיקות גבוהה") (להלן: "הרשימה לתוספי מזון").
  • סוכרים – חד ודו סוכרים מכל מקור שהוא המוספים למשקה, לרבות שמקורם בפירות או מצמחים המהווים רכיב במשקה או מרכיבי מזון אחרים, בין אם מפורטים בת"י 7212, ובין אם משמשים בתעשיית המשקאות הקלים ולרבות סוכרים שאושרו כמזון חדש (Novel Food );
  • סיבים תזונתיים מסוג אוליגוסכרידים אשר תורמים למתיקות (כגון IMO - Isomalto-oligosaccharide ) לרבות רכיבים מסוג זה שאושרו כמזון חדש של משרד הבריאות.
  • מחזקי טעם המשמשים בתעשיית המשקאות הקלים ולרבות כאלו המוגדרים ברשימת תוספי מזון או שאושרו במסגרת חקיקת המזון.
  • חומרי המתקה טבעיים – דוגמת דבש, סילאן, ריכוזי פירות ואחרים המכילים סוכר או חומרים מסוג זה שאושרו במסגרת מזון חדש (Novel Food).
  • חומרים נוספים שיתווספו לרשימה בהתאם לרכיבים ומוצרים שיימצאו בשוק.


יובהר כי רשימת החומרים במסמך זה מתייחסת לחומרים ממתיקים אחרים אשר רלבנטיים לתחום המשקאות והתכשירים להכנת משקאות בלבד בפרטי מכס 21.06 ו-22.02.

יודגש כי הרשימה אינה רשימה סגורה והיא תיבחן מעת לעת ותתעדכן בהתאם להחלטות שיינתנו וביחס למוצרים ולרכיבים שיימצאו בשוק המשקאות והתכשירים להכנת משקאות.

האישור יינתן אם נמצא כי המשקאות או התכשירים להכנת משקאות אינם מכילים חומרים המפורטים בסעיף ג', על סמך הצהרת מהנדס מזון מטעם המבקש, ובהתאם לבדיקות שייערכו לאימות ההצהרה, על פי שקול דעת המשרד, על ידי משרד הבריאות.

 

  • לעיון בטיוטה המלאה- לחצו כאן
  • חברי ענף המזון והמשקאות בלשכת המסחר יכולים להגיש הערותיהם אל עו"ד עמיר עופר, מנהל ענף המזון בלשכת המסחר במייל amiro@chamber.org.il עד ליום 16.8.22
  • להגשת הערות לטיוטה זו עד ליום 22.8.22 ישירות באתר החקיקה הממשלתי- לחצו כאן
למידע נוסף בתחום זה