עדכוני מכס - ינואר 2021

פורסמו ברשומות המק"חים הבאים:

 

1. מק"ח 1946 - צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה), התשפ"א-2020 המשקף את הסכם הסחר עם ארה"ב. 

מכוח ההסכם פטורים ממכס כל מוצרי התעשייה ושורה ארוכה של מוצרי מזון וחקלאות טריים. לגבי שאר מוצרי המזון והחקלאות, ההסכם קובע את גובה המכסות ליבוא הפטורות ממכס או הנחות משיעורי המכס הכללי. ההטבות ביבוא הקבועות בטיוטת הצו זהות להטבות שנקבעו בצו הקודם למעט מספר תיקונים שנועדו לתקן טעויות שנפלו בצו הקודם, ותוקנו על מנת להתאים בין נוסח הצו לבין הקבוע בהסכם הסחר.

תוקף הצו הינו מיום 1.1.2021 ועד ליום 31.12.2022.

בצו קיימות שלוש תוספות:

  • תוספת ראשונה – יבוא בהיטל מופחת.
  • תוספת שנייה- היטל על יבוא מארה"ב באחוזים משיעורי המכס הכללי (צו תעריף המכס).
  • מכסות יבוא הפטורות מהיטל ביבוא מארה"ב.

להלן פרטי המכס שלגביהם בוצעו שינויים במסגרת התוספות מעלה:
א. פרטי המכס 08.02.1190- שקדים / בקליפותיהם / אחרים, 08.02.1290- שקדים / מקולפים / אחרים ו-08.06.2090- ענבים / מיובשים / אחרים נמחקו מהתוספת הראשונה.
ב. הטבת המכס עבור פרט המכס 03.08 - חסרי חוליות החיים במים, מלבד סרטנים (CRUSTACEANS) ורכיכות חיים, טריים, צוננים, קפואים, מיובשים, ממולחים או שרויים במי מלח; חסרי חוליות החיים במים, מלבד סרטנים (CRUSTACEANS) ורכיכות מעושנים, אם מבושלים או לא לפני או תוך כדי תהליך העישון; קמחים, קיבר וגלולות, של חסרי חוליות החיים במים, מלבד סרטנים ורכיכות, המתאימים למאכל אדם בתוספת השנייה תוקנה.
ג. פרטי המכס 08.02.1190- שקדים / בקליפותיהם / אחרים ו-08.02.1290- שקדים / מקולפים / אחרים נוספו לתוספת השנייה.
ד. הטבת המכס עבור פרט המכס 22.04.2000- יין מענבים טריים, לרבות יינות בתוספת כוהל; תירוש ענבים, חוץ מתירוש שבפרט 20.09 / יין אחר; תירוש ענבים שתסיסתו נמנעה או נפסקה ע"י הוספת כוהל- בתוספת השנייה תוקנה.
ה. פרטי המכס 03.03.2510- דגים קפואים, למעט פילה דגים ובשר דגים אחר, שבפרט 03.04 / קרפיון / שמנכ"ל משרד הכלכלה אישר כי הם מיועדים לשימוש תעשייתי ו-03.03.2529 - דגים קפואים, למעט פילה דגים ובשר דגים אחר, שבפרט 03.04 / קרפיון/ אחרים נמחקו מהתוספת השלישית.
ו. פרטי המכס 08.02.1100 – שקדים / בקליפותיהם ו-08.02.1200- שקדים / מקולפים נוספו לתוספת השלישית.
ז. תוקנה יחידת המידה בפרט המכס 20.09.6000 – מיץ ענבים בתוספת השלישית.


2. מק"ח 1947 - צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון), התשפ"א-2020 העוסק בהסכם הסחר של ישראל עם אוקראינה. למידע אודות ההסכם לחצו כאן


3. מק"ח 1948 - צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 2), התשפ"א-2020 העוסק בהסכם הסחר של ישראל עם הממלכה המאוחדת (בריטניה). למידע אודות ההסכם לחצו כאן


4. מק"ח 1949 - צו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים ליצוא) (תיקון), התשפ"א-2020 העוסק בהישבון של טובין ששימשו לייצור מוצרים לייצוא עבור הממלכה המאוחדת (בריטניה). 

 

*נעדכן בידיעה זו כאשר יפורסמו דברי ההסבר המלאים באתר רשות המיסים.

 

למידע נוסף בתחום זה