פרטי הסכם הסחר והשותפות בין ישראל ובריטניה- הממלכה המאוחדת

משרד הכלכלה והתעשייה נערך ליום שאחרי פרישת בריטניה (הממלכה המאוחדת) מהאיחוד האירופי ולשמירה על האינטרסים הישראליים בסחר ובשיתופי הפעולה השונים. המשרד מפרסם כעת את הסכם הסחר והשותפות עליו חתמה ישראל עם בריטניה ביום ה-18.2.19, המסדיר את הסחר ביניהן ביום שאחרי הפרישה. לתשומת לבכם - ההסכם עדיין לא נכנס לתוקף- נעדכן לכשייכנס.

נכון להיום, הפרלמנט הבריטי לא אישר את הסכם הפרישה של המדינה מן האיחוד האירופי. יחד עם זאת, הפרלמנט הבריטי אישר שבריטניה לא תצא מהאיחוד האירופי ללא הסדר. החלטה זו כפופה לאישור האיחוד האירופי. ככל שיהיו שינויים בנושא, משרד הכלכלה והתעשייה יוציא עדכון.  

 

ההסכם שנחתם בין בריטניה וישראל מבטיח המשכיות מלאה של התנאים הקיימים תחת הסכם האסוציאציה בין ישראל והאיחוד האירופי ונספחיו, וזאת ע"י העברת הסכם זה להסכם בילטראלי בין ישראל והממלכה המאוחדת תוך הכנסת שינויים מינימליים המתחייבים מהמעבר, ללא שינויים מהותיים בתנאים והתפקוד ההסכם. כלומר, הסחר בין הצדדים ימשיך להתקיים באותם תנאים בהם הוא מתקיים כיום.

 

בבואנו לברר את תנאי ההסכם, יש להסתכל על הסכם האסוציאציה בין ישראל והאיחוד האירופי ביחד עם הסכם הסחר והשותפות בין ישראל והממלכה המאוחדת. הדבר כולל את פרוטוקול כללי מקור ואת הסכם ה-ACCA.

 

להלן פירוט הנושאים העיקריים בהם נעשו שינויים (מחייבים, כאמור):

שם ההסכם: במקום "הסכם האסוציאציה, ייקרא ההסכם החדש "הסכם סחר ושותפות בין ישראל והממלכה המאוחדת (בריטניה)".

הצדדים להסכם: בכל מקום בו רשום האיחוד האירופי, יקרא כאילו כתוב הממלכה המאוחדת, לרבות גופים, מוסדות ממשלתיים וועדות ההסכם, בשינויים המחויבים.

תעודות: תעודות כפי שהן מוכרות בהסכם האסוציאציה בין ישראל והאיחוד האירופי ימשיכו לחול בשינויים המחויבים בלבד.

גישה חופשית בטובין, לרבות פטור במסגרת מכסות: תנאי הסחר בין הצדדים בטובין ימשיכו לחול באותם תנאים כפי שהם כיום. הצדדים יעניקו פטור במסגרת מכסות באותם המוצרים בהם יש מכסות כיום, בהתאמות הנדרשות.  

מעבר תרופות: יימשך בהתבסס על הסכם ה-ACCA בין ישראל והאיחוד האירופי.

רכש ממשלתי: הממלכה המאוחדת תכנס כחברה להסכם ה-GPA.

 

בנוסף, הנספחות הכלכלית באיחוד האירופי הכינה מדריך קצר ואינפורמטיבי על ייצוא כימיקלים לאיחוד האירופי ביום שאחרי הברקזיט – מצ"ב קישור

 

ככלל, יחסי הסחר בין ישראל והממלכה המאוחדת הוסדרו בהסכם ואמורים להתנהל כפי שהם כיום. אך ייתכן ובחודשים הראשונים יעלו בעיות סחר בין הצדדים. לצורך כך פתח משרד הכלכלה כתובת מייל ייעודית לפניות בנושא: brexit@economy.gov.il

לתשומת לבכם - ההסכם עדיין לא נכנס לתוקף- נעדכן לכשייכנס.

מצ"ב קישור להודעה המלאה של משרד הכלכלה והתעשייה

מצ"ב קישור להסכם הסחר והשותפות בין ישראל והממלכה המאוחדת, אשר ייכנס לתוקף לאחר שהממלכה המאוחדת תצא סופית מהאיחוד האירופי. משרד הכלכלה והתעשייה יודיע על כך בנפרד.

למידע נוסף בתחום זה