עדכוני מכס - 25.3.2020

פורסם מק"ח 1910 בנושאים הבאים:

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 3), התש"ף-2020 - בצו זה מוצע לפטור ממכס את ניירות ההפרדה שהותאמו במיוחד להפרדה בין פרוסות מוליכים למחצה, מסכות או רשתות לתעשיית המוליכים למחצה, בתוך קופסאות שסיווגן בפרט 39.23.1030.
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 4), התש"ף-2020-בצו זה מוצע לבטל את המכס החל על יריעות PVC בעלות שכבת ציפוי דקורטיבית לכבישה תרמית תלת ממדית, בעובי שבין 0.3 ל-0.5 מ"מ, שנמרחו בפריימר בצדן האחורי. 
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 5), התש"ף-2020- בצו זה מוצע לפטור ממכס במסגרת פטור מותנה, אגדים וכריות מגאזה שלגביהם אישר מנכ"ל משרד הכלכלה כי ישמשו כחומר גלם לצורך הספגתם או ציפויים בחומרים פרמצבטיים למטרות האמורות בפרט 30.05 ושאינם מהסוג המיוצר בישראל ובלבד שישמשו כאמור.
צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 4 והוראת שעה מס' 6), התש"ף-2020- בצו זה מוצע לתקן את התוספת הראשונה ואת התוספת השביעית לצו תעריף המכס, וזאת כחלק מיישומו המלא של הסכם הסחר עם ירדן, כך שייוספו פרטי מכס המופיעים בהסכם הסחר עם ירדן לרשימות שבתוספת השביעית. 

קישור לדברי ההסבר המלאים

קישור למק"ח המלא

למידע נוסף בתחום זה