עדכונים בנושאי רגולציה על יבוא 25.10.18

1. עדכון לגבי פעילות הלשכה ביחס ל"צו יבוא אישי"

בהמשך לעדכונים קודמים, נשיא הלשכה עו"ד אוריאל לין, שלח פניה בנושא ההגדרה הפרוצה של "כמות סבירה" בטיוטת צו יבוא אישי אל שר הכלכלה.
קישור לפניה בנושא "כמות סבירה" בהקשר יבוא אישי

2. הזמנה למפגש הדרכה מקצועי בשיתוף משרד התקשורת בנושא יבוא ציוד תקשורת אלחוטי

בהמשך לפתיחה של מסלול יבוא ציוד תקשורת אלחוטי על בסיס הצהרת יבואן ועל מנת לשפר את הידע וההבנה של היבואנים וסכני המכס ביחס לדרישות משרד התקשורת, נקיים עיון עיון מקצועי בשיתוף נציגי משרד התקשורת בנושא זה.
למידע נוסף ולהרשמה

3. עדכון מיום עיון משותף עם משרד הכלכלה בנושא פטור לפי תקנה 2(ג)2 לצו יבוא חופשי

בתאריך 16.10.18 קיימנו יום עיון משותף עם משרד הכלכלה בנושא פטור לפי תקנה 2(ג)2 לצו יבוא חופשי
קישור לעדכון מיום העיון ולמצגות שהועברו על ידי נציגי משרד הכלכלה

 

למידע נוסף בתחום זה