לין הגיש לשר הכלכלה הצעה קונקרטית להגדרה הכמותית בצו יבוא אישי המבוססת על קטגוריות של מוצרים וצריכה ממוצעת

ההגדרה הכמותית הכללית המופיעה היום בצו תגרור מערכת מקבילה של יבוא מסחרי פרוץ ומסוכן בלבוש של יבוא אישי. לכן, יש לפעול לאימוץ הגדרה כמותית בהתאם לקטגוריות מוצרים ולצריכה אישית ממוצעת, שכן כמות הצריכה של המוצרים, על פי צורכי המשפחה, משתנה באשר לכל מוצר וקבוצת מוצרים.

בימים אלה טיוטת צו יבוא אישי נדונה במשרד הכלכלה והתעשייה. לאור זאת, פנה עו"ד אוריאל לין נשיא איגוד לשכות המסחר לשר הכלכלה חה"כ אלי כהן, עם הצעה לתפיסה שונה וחדשנית להגדרה של כמות סבירה ליבוא אישי: מעבר ממספר יחידות כללי, להגדרה כמותית על פי קטגוריות של מוצרים ואומדן של צריכה אישית. 

 

טיוטת צו יבוא אישי, אם תחתם על ידי שר הכלכלה והתעשייה במתכונת שהוצעה, תאפשר לכל אדם בישראל לייבא בכל משלוח 30 פריטים, בערך כולל שאינו עולה על 1000 דולר, או 5 יחידות בכל משלוח ללא הגבלת ערך. ההגבלה היחידה היא על מספר הפריטים לכל משלוח. כלומר, אפשר יהיה לייבא משלוחים באותה כמות מידי יום.

 

"הגדרה זו סותרת קוטבית את המהות של יבוא אישי", מדגיש לין במכתבו לשר הכלכלה. "למעשה תיצור הצפה כמותית של מוצרים, לאו דווקא לשימוש אישי. בעוד שהצו מגדיר יבוא אישי כ"כמות סבירה", ההגדרה של "כמות סבירה" מנוגדת קוטבית לסבירות. "זה אינו יבוא אישי, זו הצפה כמותית. ומאחר ומה שמוגדר כיבוא אישי מעניק גם יתרונות רבים של שחרור מחוקיות היבוא ובדיקות מכון התקנים, חומרת ההגדרה הכמותית מתעצמת. תוך זמן לא רב תיווצר מערכת מקבילה של יבוא מסחרי בלבוש של יבוא אישי".

 

במכתב, מציעים איגוד לשכות המסחר לשר הכלכלה לקבוע הגדרה כמותית של יבוא אישי על פי קבוצות המוצרים, שכן כמות הצריכה של המוצרים, על פי צורכי המשפחה, משתנה באשר לכל מוצר וקבוצת מוצרים.

 

האיגוד ממליץ לשר הכלכלה לבנות את ההגדרה הכמותית של היבוא האישי בהתאם לקטגוריות הרשומות מטה, המתייחסות ליבוא אישי מצטבר של היבואן האישי ובני משפחתו של כלל המוצרים באותה הקטגוריה בכלל המשלוחים באותה התקופה. האיגוד מדגיש גם כי ניתן לשנות כמויות אלו אם קיים בסיס מידע המצדיק זאת ברמה של יבוא אישי. עוד מציינים באיגוד כי "אנו מודעים לכך, שרמת הצריכה, גם ברמה כמותית, משתנה ממשפחה למשפחה והיא מותנית גם ביכולת הכספית. אולם אין אנו סבורים שצריך לקבוע את הכמות לפי רמת הצריכה הגבוהה, אלא לפי הרמה הממוצעת".

למידע נוסף בתחום זה