עמדתנו באשר לטיוטה השנייה של צו יבוא אישי הוגשה למשרד הכלכלה

בתאריך 02.09.18 הגשנו ליועצת המשפטית של משרד הכלכלה את התייחסותנו המקיפה לטיוטה השנייה של תזכיר חוק 'צו יבוא אישי' שפרסם משרד הכלכלה.

כזכור, בחודש יוני 2018 פורסם צו יבוא אישי התשע"ח 2018 שהוכן במשרד הכלכלה. אנו שלחנו התייחסות מקיפה לטיוטה וכחודשים לאחר מכן, בתאריך 21/08/18 פורסמה הטיוטה השנייה של הצו עם מספר תיקונים להערות הציבור. 

 

להלן הדגשים שכתבנו בהתייחסותנו לטיוטה השנייה:

  1. הגדרת כמות סבירה – נותרה רחבה בצורה שאינה מתקבלת על הדעת ואם בכך לא די, גם אינה מוגבלת מבחינת תדירות המשלוחים. זו אינה הגדרה שעונה מבחינה לוגית, להגדרה של ייבוא אישי.
  2. הפטור הגורף ביבוא אישי מחובת עמידה בדרישות תקן רשמי המוחל על עשרות רבות של תקנים עם השלכות בטיחותיות מהמעלה הראשונה, שגם יוצרים מציאות עסקית בלתי אפשרית לייבוא המסחרי.

במכתב הובהר כי עמדתנו פשוטה – "אין מקום להפלות לרעה את העסקים המקומיים ואת הצרכנים שבוחרים לרכוש מעסק מקומי על פני אלו שבוחרים לרכוש את מוצריהם מתאגיד בינלאומי היושב בחו"ל – לא במיסוי ולא בדרישות חוקיות היבוא".

עוד נכתב כי "כפי שהצהרנו לא פעם בעבר, אנו בעד תחרות ואנו מעודדים תחרות, אבל תחרות הוגנת ותחרות שוויונית. טיוטת הצו, גם בנוסחו העדכני מעניקה יתרון ברור לעסקים זרים על פני רכישות מעסקים בישראל והיא רחוקה מלהיות שוויונית".

בסיום המכתב ביקשנו לקיים ישיבת עבודה מסודרת ומעמיקה על מנת ליצר איזון נכון יותר בין האינטרסים השונים, באופן שיאפשר יבוא אישי בלי להזניח אינטרסים חשובים אחרים.

 

לצפייה במכתב שנשלח ליועצת המשפטית של משרד הכלכלה בתגובה לפרסום הטיוטה השנייה

לצפייה במכתב שנשלח ליועצת המשפטית של משרד הכלכלה בתגובה לפרסום הטיוטה הראשונה

למידע נוסף בתחום זה