צו יבוא אישי התשע"ח 2018 הופץ בשנית להערות הציבור

כזכור, בחודש יוני 2018 פורסם צו יבוא אישי התשע"ח 2018 שהוכן במשרד הכלכלה. איגוד לשכות המסחר שלח התייחסות מקיפה לטיוטה אשר נשלחה ליועצת המשפטית של משרד הכלכלה בתאריך 28/06/18.

 

היום, בתאריך 21/08/18 פורסם צו יבוא אישי, התשע"ח 2018 (הפצה חוזרת) שהוכן במשרד הכלכלה, ובו מספר תיקונים המופיעים בגרסה הנוכחית ב"עקוב אחרי שינויים". הצו מופץ בשנית להערות הציבור.

 

על פי הודעת משרד הכלכלה, "תיקונים אלו מפורסמים כחלק יישום מכלול צעדים שנקבעו בהחלטת הממשלה לרבות גיבוש כללי אכיפה משלימים לצו זה שיפורסמו ברשומות בנפרד. הצו יקבע את הכללים ליבוא אישי – יבוא של טובין על ידי יחיד לשימושו האישי או המשפחתי, לא ע"י עוסק ולא לצרכי ייצור, אספקה או מתן שירותים, בכמות סבירה להנחת דעתו של מנהל המכס". 

 

ניתן לשלוח הערות לצו עד לתאריך 04/09/2018 למנהל אגף יבוא, מכס ותקינה באיגוד לשכות המסחר, רז הילמן, במייל razh@chamber.org.il

כמו כן, ניתן להעביר הערות באמצעות אתר קשרי ממשל עד לתאריך 11/09/18.

 

להלן קישורים רלוונטים:

לצפייה בטיוטת הצו שפורסמה להערות הציבור בתאריך 21/08/18

לצפייה בטיוטת הצו הראשונית שפורסמה בחודש יוני ובהתייחסות ששלחנו ליועצת המשפטית של משרד הכלכלה בנושא

למידע נוסף בתחום זה