פורסם ברשומות תיקון לצו יבוא חופשי בהקשר של דרישות לסימון מוצרי טקסטיל והלבשה בהליך היבוא

שר הכלכלה חתם על תיקון לצו יבוא חופשי שמסיר דרישות לסימון בשלב היבוא של מוצרי טקסטיל והלבשה.

קישור לתיקון הצו מתוך הפרסום ברשומות

תיקון צו יבוא חופשי, נעשה במקביל למהלך עדכון צו הגנת הצרכן (סימון טובין), שדרישות הסימון המתייחסות למוצרי הלבשה הכלולות בו, השתנו מהותית - קישור למאמר בנושא תיקון צו הגנת הצרכן (סימון טובין)

הממונה על הגנת הצרכן פרסם הנחיה בנושא סימון מוצרי הלבשה בשפה העברית (על רקע התיקונים בצו יבוא חופשי ובצו הגנת הצרכן סימון טובין)
קישור להנחיית הממונה על הגנת הצרכן

למידע נוסף בתחום זה