תיקון צו הגנת הצרכן (סימון טובין) - סימון מוצרי הלבשה

לאחר פעילות ממושכת של נציגי לשכת המסחר, ובעקבות ועדה פריטטית שקוימה בנוכחות הממונה ונציגים בכירים מהרשות להגנת הצרכן, משרד הכלכלה תיקן את הצווים כמפורט להלן.

בתיקון לצו הגנת הצרכן לעניין סימון מוצרי הלבשה שפורסם בתאריך 26.6.2018 ברשומות נקבע:

1. הדרישה לסימון מוצרי הלבשה טרם היבוא לארץ בוטלה ובמקביל תוקן צו יבוא חופשי בהקשר זה ובהקשר של מוצרי טקסטיל נוספים. 

2. שונה האופן שבו נדרש הסימון בעברית בהתאם למפורט בצו.

3. במכר מרחוק ניתן פטור מסימון בעברית בהתאם לתנאים המפורטים בצו.

 

מצורפת הנחיית הממונה על הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן שבאה להבהיר את התיקון לצו הגנת הצרכן (סימון טובין).

הממונה הבהיר בפנייתו אלינו שההקלות חלות עתה רק על מוצרי ההלבשה ואינן חלות על מוצרי הטקסטיל שאינם מוצרי הלבשה (סדינים, מגבות וכו'). הרחבת ההקלות על כלל מוצרי הטקסטיל נמצאת בבחינה ברשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן.

הלשכה ממשיכה לפעול להרחבת תיקון דרישות הסימון לכלל מוצרי הטקסטיל (כלי מיטה, מגבות וכו'). 

 

למידע נוסף בתחום זה