בזכות פעילות הלשכה - הקלה בנוהל המכס בהתייחס לשינוי הסכם הסחר עם ארה"ב

ארגון התאגידים של סוכני המכס בלשכה בשיתוף עם מטה הלשכה, פעלו בשבועות האחרונים מול המכס בעניין קשיים שנוצרו ליבואנים מול ספקים אמריקאים על רקע שינוי הסכם הסחר עם ארה"ב והפרשנות המגבילה של המכס ל"מסמך מסחרי אחר" בנוהל.

בהמשך לכך, הוחלט במכס להקל בההתייחסות שלהם ל"מסמך מסחרי אחר" ולהגדיר בצורה מפורשת בהוראת הנוהל בנושא זה, באילו נסיבות יכבדו מסמך כזה לצורך הסכם הסחר עם ארה"ב.

אתם מוזמנים לוודא עמידה בנהלי המכס על מנת להנות מההטבות הכלולות בהסכם ההעדפה בלי להיות חשופים לסנקציות ולגירעונות מטעם המכס.

קישור להוראת הנוהל העדכנית - גרסא ב

קישור למכתב הנלווה של ראש מנהל מכס אבי ארדיטי

קישור למאמר קודם ורחב יותר לגבי השינוי בהסכם הסחר

קישור לעדכון של ארגון התאגידים של סוכני המכס באנגלית לגבי התייחסות המכס ל"מסמך מסחרי אחר"

למידע נוסף בתחום זה