בשורה ליבואנים וליצואנים מול ארה"ב: תעודת המקור תוחלף בהצהרת יצואן/יצרן

החל מתאריך 10/01/18 יבוטל הצורך בתעודות מקור בסחר בין ארה"ב לישראל - דרישה המהווה כיום תנאי ביבוא בין המדינות במוצרים עליהם מבקשים לקבל את הטבות הסכם אזור הסחר החופשי, הקיים בין המדינות.

להלן ההודעה לעיתונות שפרסם משרד הכלכלה: 

"בעקבות יוזמת מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה ורשות המסים, טופס היבוא הבירוקרטי והמסורבל יוחלף בהצהרת יצואן בלבד. ההקלה החשובה באה בעקבות פעילות משרד הכלכלה והתעשייה יחד עם מינהל המכס להשגת הסיכום, במסגרת הוועדה הכלכלית המעורבת הקיימת תחת ההסכם לאזור סחר חופשי המתנהלת בראשות מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה ונציג הסחר האמריקאי, ה- USTR.

על פי ההסכם שנחתם עוד בשנת 1985, נדרשו יבואנים ויצואנים לספק למדינת היבוא טופס מיוחד. יבואנים ויצואנים רבים הלינו על קשיים בהשגת הטופס, יצירת עומס בירוקרטי והשתת עלות נוספת הכרוכה בדרישה זו. כאמור, כל הדרישות האלו צפויות להתבטל ויוחלפו בדרישה להצהרת היצרן או היצואן על גבי חשבונית המשלוח, על כך שהמוצר עומד בכללי המקור שבהסכם".


תשומת לבכם למידע המפורט להלן ובכלל זה לנוסח ההצהרה הנדרש.

יצויין כי ההנחיות שהוציא המכס הישראלי, הן לגבי יבוא לישראל מארה"ב.

בעת ייצוא מישראל לארה"ב, יש לפעול בהתאם להנחיות המכס האמריקאי ליבואנים האמריקאים.

להלן מסמכים שימושיים בנושא:

מכתבו של מר אבי ארדיטי, ראש מינהל המכס

קישור למכתב בעניין עדכון הוראת נוהל זמנית מאבי ארדיטי מיום 13.6.18

קישור להוראת נוהל זמנית (גרסא ב') מיום 12.6.18

מק"ח 1841, תיקון צו תעריף המכס בקובץ התקנות

העתק מוסכם של הועדה המעורבת לגבי השינויים שחלו בהסכם

הסבר באנגלית בנושא זה שנערך על ידי ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינ"ל בלשכת המסחר

הסבר באנגלית לעדכון בעמדת המכס בהקשר של "מסמך מסחרי אחר"

קישור להודעה בנושא באתר של מנהל המכס האמריקאי

הארכת תקופת ההערכות לכניסת השינויים בהסכם אזור סחר חופשי ישראל-ארה"ב

למידע נוסף בתחום זה