הארכת תוקף כניסת השינויים בהסכם אזור סחר חופשי ישראל-ארה"ב

תיקון שנערך בהסכם אזור סחר חופשי ישראל - ארה"ב, מבטל את הצורך בצירוף תעודת מקור לשם קבלת העדפת מכס, ובמקום תעודה זו, יש לקבל הצהרת יצרן/יצואן בדבר מקור הטובין ע"ג חשבון הספק/ מסמכים מתאימים בהתאם למפורט בהנחיות ונהלי המכס.

חשוב לוודא שהיצרנים ממלאים את המידע הנחוץ בצורה מלאה ומדויקת. למידע מפורט בנושא

 

החלק בתיקון ההסכם לפיו FORM-A כבר לא יהווה אסמכתא לקבלת העדפת מכס תוכנן להיכנס לתוקף ביום 1.4.18, אך אושרה ע"י שר האוצר ארכה של 3 חודשים.

קישור לקובץ תקנות מספר 1855 אשר פורסם ביום - 28.03.18  העוסק בהארכת תוקף המאפשרת חלופה של הגשת תעודת FORM-A עד לתאריך 30.06.18, לצורך קבלת העדפת מכס בהסכם אזור סחר חופשי ישראל-ארה"ב.

קישור לעדכון באנגלית בנושא זה מארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינ"ל בלשכת המסחר

למידע נוסף בתחום זה