עדכון לגבי פעילות הממשלה להסרת חסמים מיבוא אישי ולהסרת חסמים על יבוא מוצרי תקשורת

התכנית הכלכלית לשנת 2019 אושרה בממשלה החודש וצפויה להיות מאושרת במסגרת חוק ההסדרים עם אישור התקציב לשנת 2019 בחודש מרץ 2018.

במסגרת התכנית הכלכלית כלולות שתי רפורמות עיקריות הקשורות ברגולציה על יבוא:

רפורמה בהקשר של יבוא ציוד תקשורת אלחוטי  - קישור להצעת המחליטים העדכנית בהקשר זה

רפורמה בהקשר של יבוא אישי - קישור להצעת המחליטים העדכנית בהקשר זה

מי מכם שמעוניין לעיין בהצעת המחליטים המלאה מוזמן להיכנס לקישור זה.

בהמשך לכך פורסמו להערות עד ליום 24.1.2018 תזכירי חוק לתיקוני חקיקה ליישום התכנית (ניתן להעביר הערות ישירות למשרד האוצר באמצעות הקישורים שלהלן) 

קישור לתזכיר חוק בהקשר של רפורמה על יבוא מוצרי תקשורת - קישור לטופס להעברת התייחסות למשרד האוצר

קישור לתזכיר חוק בהקשר של הסרת חסמים על יבוא אישי  - קישור לטופס להעברת התייחסות למשרד האוצר 

לשכת המסחר מגבשת התייחסות מטעמה לתזכירים אלו, אתם מוזמנים להעביר אלינו הערות ככל שיש לכם, עד ליום 22.1.18 למייל razh@chamber.org.il

 

למידע נוסף בתחום זה