עדכוני יבוא - 12.1.2020

1. פורסם ברשומות תיקון נוסף לשני התיקונים האחרונים לצו יבוא חופשי- קישור למידע נוסף

פורסם ברשומות תיקון נוסף- להלן קישור למק"ח 1903 המפרט את דברי התיקון העכשוויים (30.11.19) הנוגעים ל:

- לצו יבוא אישי – הקלה בנוגע לסימון מזון לבעלי חיים.
- לצו יבוא חופשי – הארכת תחילה לבמות הרמה ולפרט 40.09.

2. הארכת תוקף רישיונות הסחר והייצור עד לתאריך 28.2.2020- קישור למידע נוסף

איריס סעדון, מנהלת תחום חוקיות יבוא במכס, שלחה לנו מכתב ממר משה ימיני ראש תחום ייצור, סחר ויבוא ממשרד התחבורה, המאשר את הארכת רישיונות הסחר והייצור בלבד של שנת 2019 עד לתאריך 28.2.2020. לתשומת לבכם מדובר ברישיונות סחר וייצור ידניים בלבד ולא ברישיונות ייבוא.

3. הארכת תוקף רישיונות יבוא במכסה ורישיונות במסגרת רשימות A- קישור למידע נוסף

אבירם אברמוביץ, מנהל בכיר במכס, הודיע ב-26.12.19 כי בהתאם להנחיית קמ"טי כלכלה, יו"ש ועזה, ניתנה אורכה עד ליום 14.01.2020 לרישיונות היבוא במסגרת מכסה, ובכלל זה למכסות שניתנו במסגרת רשימות A, שתוקפם עומד לפוג ב-31.12.2019. הנאמר לעיל, מתייחס לטובין שהגיעו לאתר הפריקה עד ליום 31.12.2019. כעת, הוחלט ע"י הקמ"טים לשנות את הנחייתם ולהסיר את המגבלה של הגעת הטובין לאתר פריקה עד ליום 14.01.2020. 

 

 

למידע נוסף בתחום זה