הארכת תוקף רישיונות הסחר והייצור עד לתאריך 28.2.2020

איריס סעדון, מנהלת תחום חוקיות יבוא במכס, שלחה לנו מכתב ממר משה ימיני ראש תחום ייצור, סחר ויבוא ממשרד התחבורה, המאשר את הארכת רישיונות הסחר והייצור בלבד של שנת 2019 עד לתאריך 28.2.2020.

לתשומת לבכם מדובר ברישיונות סחר וייצור ידניים בלבד ולא ברישיונות ייבוא.

לעניין זה, שימו לב למספר הבהרות נוספות כפי שהתקבלו מפי משה ימיני:

1. הארכה שניתנה על ידי הינה לרישיונות הסחר והייצור.
2. אישורי יבוא יש לחדש בתחום יבוא רכב, בכל תחילת שנה. המעבדה המוסמכת לרכב איתה חתום היבואן, היא אשר מבצעת את הפעולה הנ"ל עבורו, זאת במידה וחתם אתה על הסכם פיקוח לשנת 2020.

קישור למכתב המלא

למידע נוסף בתחום זה