הארכת תוקף רישיונות יבוא במכסה ורישיונות במסגרת רשימות A

אבירם אברמוביץ, מנהל בכיר במכס, הודיע ב-26.12.19 כי בהתאם להנחיית קמ"טי כלכלה, יו"ש ועזה, ניתנה אורכה עד ליום 14.01.2020 לרישיונות היבוא במסגרת מכסה, ובכלל זה למכסות שניתנו במסגרת רשימות A, שתוקפם עומד לפוג ב-31.12.2019. הנאמר לעיל, מתייחס לטובין שהגיעו לאתר הפריקה עד ליום 31.12.2019. קישור להודעה הראשונה בנושא זה

 

כעת, הוחלט ע"י הקמ"טים לשנות את הנחייתם ולהסיר את המגבלה של הגעת הטובין לאתר פריקה עד ליום 14.01.2020. קישור להודעה העדכנית

למידע נוסף בתחום זה