הזדמנות עסקית | הודו | 108799 | ייבוא יצוא | תשתיות, אנרגיה, מים ואיכות הסביבה | 02/04/2020

Expand Business to India

We would like to have more information about the products and suitability for Indian climatic conditions.

If it is available, would like to add to our bouquet of products to provide an opportunity for us to have a long lasting association.

Please connect.

פרטים על ההזדמנות

הודו
 • Country:
  India
 • Number:
  108799
 • Activity:
  Import - Export
 • Branch:
  Infrastructure, Energy, Water, Minerals and Environment
 • Published:
  02/04/2020
Member of trade organization, association or chamber of commerce :
Change the CAPTCHA code

חדשות חמות