החוק להסדרת הטיפול באריזות: חובת התקשרות עם גוף מוכר – החמרת מדיניות האכיפה

עדכון לתאריך 5.1.2022

המשרד להגנת הסביבה משנה את מדיניות האכיפה כלפי יצרנים ויבואנים שטרם התקשרו עם גוף מוכר.
עד כה יצרנים ויבואנים שקיבלו הודעה על כוונת חיוב בגין אי התקשרות עם גוף מוכר נדרשו להציג התקשרות בתוקף בתוך 30 ימים מיום מסירת ההודעה, ואז הודעת החיוב הייתה מתבטלת.

החל מיום
1.2.2022 יצרנים ויבואנים אשר קיבלו הודעה ממשרד להגנת הסביבה על כוונתה להטיל עיצום כספי בשל אי התקשרות עם גוף מוכר, העיצום כאמור לא יבוטל גם אם הוצגה הודעת התקשרות עם גוף מוכר.

לעיונכם איגרת ליצרנים ויבואנים מטעם המנהל מכוח חוק האריזות כפי שהופצה ב 4.1.22

________________________________________________

 

חוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א-2011 ("חוק האריזות") נכנס לתוקף בשנת 2012 ומטיל חובות שונות על יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים למכירה בישראל, ביניהן עמידה ביעדי מיחזור כקבוע בחוק וחובות דיווח שונות.

על פי הוראות חוק האריזות, נדרש כל יצרן או יבואן אשר משווק מוצרים ארוזים בתחומי מדינת ישראל, להתקשר בהסכם לקבלת שירותים עם גוף מוכר. קיימת החרגה ליצרן או יבואן זעיר, אשר משקל האריזות של המוצרים הארוזים או של אריזות השירות שמכר בשנה אינו עולה על 1,000 קילוגרמים.

חברת ת.מ.י.ר – תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חברה לתועלת הציבור), הינו נכון לרגע זה הגוף היחיד שקיבל הכרה על ידי המשרד להגנת הסביבה כגוף מוכר ליישום חובות היצרנים והיבואנים לפי החוק.

לתשומת ליבכם, אי התקשרות בהסכם כאמור נחשבת גם כעבירה פלילית המיוחסת אף לנושאי המשרה בחברה, ועלולה לגרור לעיצומים כספיים וקנסות כבדים. העיצום הכספי על אי התקשרות בהסכם עומד על כ-150,000 ₪ וניתן לדרוש גם סכומים בדיעבד ממי שאמור היה להתקשר על פי חוק ולא עשה כן והסכומים יכולים להיות משמעותיים. לפיכך, כל עיכוב בתשלום דמי הטיפול מגדיל את החשיפה לתשלום של סכום גבוה ביחס לכל התקופה בה לא הייתה התקשרות עם ת.מ.י.ר.

על מנת לנהל את הסיכונים נכון ולצמצם חשיפה, רצוי מאוד לבחון את דרישות החוק ולקבל את ההחלטות הנדרשות הנובעות מכך.


למידע נוסף על חוק האריזות לחצו כאן

למידע נוסף בקרו באתר ת.מ.י.ר

עדכונכם כי ייתכן ונדרשת התקשרותכם גם עם גוף מוכר מתוקף החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני בסוללות - לחצו כאן לצפייה במאמר

למידע נוסף ולהבהרות ניתן לפנות ללשכת המסחר אל:

  1. רז הילמן, סמנכ"ל יבוא מכס ותקינה, טלפון 03-5631011 מייל: razh@chamber.org.il
  2. נמרוד הגלילי, מנהל תחום ענפי, טלפון 03-5631045 מייל: nimrodh@chamber.org.il
למידע נוסף בתחום זה