הגדלת הערך לצרכי מכס - הצעת תיקון בחוק ההסדרים


לידיעת היבואנים - הגדלת הערך לצרכי מכס בדלת האחורית (במסגרת חוק ההסדרים)
עו"ד גיל נדל, עו"ד עומר וגנר
עיון בטיוטת חוק ההסדרים שפורסמה בימים אלה (23.4.13) מגלה כי בטיוטה קיים תיקון לפקודת המכס ביחס לערך עסקה, שעשוי לעניין מאד את ציבור היבואנים.

על פי הטיוטה, מוצע לתקן את פקודת המכס, ולציין במפורש כי מחיר עסקה של מוצרים מיובאים יכלול גם דמי הפצה וגם תשלום המשולם בגין אחריות.

וכך נאמר בטיוטת חוק ההסדרים, כי ההצעה הינה:

"לתקן את סעיף 129 לפקודת המכס ולקבוע כי ערך עסקה של טובין מיובאים לצרכי מכס יכלול את דמי ההפצה המשולמים עבור שיווקם של הטובין המיובאים, וכן את עלות האחריות המשולמת עבור הטובין המיובאים".

ובדברי ההסבר בהמשך הטיוטה, נאמר כך:

"המחיר אינו מבהיר אילו פרמטרים נכללים בו. מוצע להבהיר שמחיר הטובין כולל גם דמי הפצה המשולמים עבור שיווקם של הטובין המיובאים, ואחריות המשולמת עבור הטובין המיובאים ככל שהיא ניתנת על ידי המוכר או מי מטעמו".

הצעה זו מגיעה בהמשך לטיוטת נייר עמדה שפורסמה על ידי רשות המכס באמצע שנת 2012, אשר קבעה כי החל מ-1 ביולי 2012 ייכללו בערך העסקה דמי הפצה ותשלום בגין אחריות.

משרדנו היה מעורב בתכתובות מול רשות המכס, וכפי שציינו כבר בשעתו, אנו סבורים כי מדובר בהצעה שאינה עולה בקנה אחד הסכם הערכת טובין במסגרת גאט"ט, שעליו מבוססת פקודת המכס בנושא הערכת טובין.

ביחס לדמי הפצה, הסבירה בעברה רשות המכס כי תשלומים כאלה ששילם הקונה בעבור הזכות להפיץ את הטובין במדינת ישראל, יצטרפו לערך העסקה לצרכי המכס, ובאם מדובר בדמי הפצה המשולמים עבור תקופה מסוימת, יחולקו דמי ההפצה עבור הטובין שיובאו באותה תקופה.

בעניין זה, אנו סבורים כי כל תשלום המשולם בעד הזכות להפיץ מחדש את הטובין בישראל אינו נכלל בערך לצרכי מכס, על פי הסכם גאט"ט ודברי ההסבר להסכם. בנוסף, אנו סבורים כי לדמי הפצה ערך נפרד מן הטובין, במיוחד במצב בו מדובר בזכות הפצה בלעדית בישראל, שהינה בעלת ערך עצמאי ונפרד מן הזכות למכור ולשווק בישראל את המוצרים.

ביחס לתשלום בעבור אחריות, הסבירה בעבר רשות המכס כי תשלום שמשלם הקונה בעבור מתן שירותי אחריות לטובין המיובאים, נכלל בערך העסקה, גם אם מדובר בתשלום נפרד מהתשלום בעבור הטובין עצמם.

בעניין זה טענתנו היא כי מדובר בקביעה כוללנית ופסקנית, המתעלמת מכך שמרכיב האחריות הינן נפרד מהטובין, ושחלק ממנו נעשה לאחר היבוא, ושיש לבדוק האם תשלומו הוא תנאי ליבוא הטובין. לכן, לדעתנו יש לבדוק האם לא יווצר במצב כזה כפל מס, שבו ימוסו גם דמי האחריות וגם טובין שייובאו ללא תשלום במסגרת האחריות.

לאור זאת, אנו סבורים כי ההצעה לתיקון פקודת המכס כחלק מחוק ההסדרים אינה ראויה ויש לקיים בנושא זה דיון מעמיק.

כמו כן, אנו מוצאים לנכון לציין כי ההערה שנכתבה בדברי ההסבר לתיקון לפיה "המחיר אינו מבהיר אילו פרמטרים נכללים בו" טעונה הבהרה, שכן סעיף 133 לפקודת המכס קובע תוספות מוגדרות שניתן להוסיף למחיר ולהביאן בחשבון כחלק מהערך לצרכי מכס, ואם בכלל, היה על המכס לציין את דמי ההפצה והאחריות כ"תוספות" בסעיף 133 ולא כחלק ממחיר העסקה במסגרת סעיף 132 לפקודה.

[טיוטת חוק ההסדרים 2013]

* עו"ד גיל נדל הכותב הינו עורך דין העוסק בדיני יבוא ויצוא, מסים עקיפים, דיני סחר חוץ, הובלה ושילוח בינלאומי וקנין רוחני, ומשמש כיועץ המשפטי של לשכת סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים – תל אביב. ניתן להוריד מאמרים נוספים פרי עטו של עו"ד גיל נדל באתר האינטרנט: www.nadel-law.co.il
למידע נוסף בתחום זה