מועדוני לקוחות - המותר והאסור

ניהול של מועדון לקוחות דורש עמידה בהוראות חוק רבות ובראש ובראשונה חוק הגנת הצרכן וחוק הגנת הפרטיות.

מצ"ב מצגת בנושא שהיווה בסיס להרצאה בפני מנהלי מועדוני לקוחות במסגרת יום עיון מטעם המרכז הבינלאומי לכנסים ביום 6 למאי 2012.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה