עו"ד שלומי לויה | סמנכ"ל משפט וממשל באיגוד לשכות המסחר | שירותים עסקיים | משפט מסחרי | 02/10/2019

צו ביניים קובע: היבואנית הרשמית של קולגייט בישראל תוכל להעביר ליצרנית שמות של משווקות של משחות שיניים בייבוא מקביל

שופטת בית הדין לתחרות, תמר בזק, הוציאה צו ביניים הקובע כי חברת שסטוביץ', היבואנית הרשמית של קולגייט בישראל תוכל לקיים שיח עם היצרנית וכן להעביר מידע על יבואניות מקבילות הפועלות בשוק הישראלי.

ביום 12/3/2019 ניתנה הוראת הממונה לפי סעיף 31ו(א) לחוק התחרות הכלכלית שאסרה על חברת שסטוביץ' לדווח או לספק מידע, תיעוד או פרטים לחברת קולגייט פלמוליב העולמית על הימצאות משחות שיניים מייבוא מקביל בישראל.

ההוראה נכנסה לתוקף ביום 21/4/2019. חברת שסטוביץ' הגישה בהתאם לחוק התנגדות להוראת הממונה ופנתה לבית הדין לתחרות על מנת שזה ימנע את כניסתה לתוקף של הוראת הממונה וזאת עד להכרעה בהתנגדות שהגישה.

בית הדין לתחרות (השופטת תמר בזק רפפורט) קיבלה את בקשת חברת שסטוביץ' באופן חלקי, כך :"שעד למתן החלטה בהתנגדות יתאפשר שיח מוגבל בעניין יבוא מקביל בין קולגייט לשסטוביץ', במסגרת בקשותיה של שסטוביץ' לשיפור תנאים מסחריים מצד קולגייט, לאור הצעת מוצרי קולגייט אצל משווקים ישראליים במחירים נמוכים".

החלטה זו יש בה  כדי להרחיב את הפעילויות, שנאסרו כליל על ידי הממונה על התחרות, מיכל הלפרין, שסברה, כי דיווח מסוג זה מונע תחרות ומשמר את שליטתה על מדפי משחות השיניים.

 

בהחלטתו קבע בית הדין:

"עם זאת, לאור האמור לעיל ובנסיבות בהם לא ניתן לשלול את סיכויי ההתנגדות בפרט בכל הנוגע לנוסח הגורף של הצו ומשמאזן הנוחות הוא אבן בוחן מרכזית, אני סבורה כי יש להיעתר לבקשה באופן חלקי: ההוראה תעמוד על כנה, ואולם יותר לשסטוביץ לנהל עם קולגייט שיח בעניין יבוא מקביל במסגרת בקשותיה של שסטוביץ לשיפור תנאים מסחריים מצד קולגייט, לאור הצעת מוצרי קולגט אצל משווקים ישראליים במחירים נמוכים ולתכלית זו. העברת מידע בדבר יבוא מקביל, במסגרת שיח זה תעשה בכתב בלבד, כך שניתן יהיה לנטר את המידע המועבר. המידע המותר להעברה במסגרת שיח זה יכלול אך ורק את שם המוצר, מחירו, שם הקמעונאי אצלו נצפה המוצר והערכה כללית של היקף הסחורה המוצעת. למען הסר ספק, לא יועבר בעל פה מידע נוסף על זה שהועבר בכתב. העתק התכתובת שתועבר תרוכז בידי שסטוביץ' באופן שוטף, בדרך שתורה הממונה, על מנת לאפשר פיקוח יעיל בידי הממונה, כפי שזו תמצא לנכון" 

החלטתה של השופטת מכירה בחשיבותו של שיח מסחרי בין ספק ליבואן בנושאים תחרותיים כמו יבוא מקביל. המאבק של שסטוביץ' מול הממונה הוא עקרוני ומשליך ישירות על נושא הטלת מיסוי שוויוני על יבואנים רשמיים ומקבילים כאחד. לטענת שסטוביץ', מדובר בשיח מסחרי חיוני שפועל לטובת הלקוח מאחר והאינפורמציה המועברת תשמש את שסטוביץ', בתהליכי משא ומתן בתנאי סחר או מבצעים טובים יותר מול קולגייט העולמית וזאת במטרה להתחרות ולהתמודד מול היבוא המקביל בדרך של הורדת מחיר המוצר המקורי.

 

למידע נוסף בתחום זה