שבוע הבא תיכנס לתוקף הנחיית הממונה בנושא שקיפות תשלומים לצרכן

בתאריך 25.06.18 ייכנס לתוקף תיקון מספר 54 לחוק הגנת הצרכן, התשע"ח 2018 (להלן התיקון).

מטרת התיקון היא להגביר את שקיפות החיובים ומתן מידע לצרכן בכל הנוגע לשירותים שבגינם נגבה ממנו תשלום קבוע שאינו תלוי בהיקף השימוש שלו בשירות, מתוך מטרה שתשלומים אלה לא יהיו שרירותיים וישקפו עלויות קבועות אמיתיות, כגון עלויות תחזוקה ובטיחות.

עוד קובע התיקון כי עוסק אשר לא יפרט את מרכיבי התשלום הקבוע לצרכן, לא יהיה רשאי לגבות מהצרכן את אותו תשלום קבוע.

בהנחיית הממונה תוכלו לקרוא מהו תשלום קבוע ועל אילו עסקאות תחול הוראת הסעיף. 

לצפייה בהנחיה לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה