האם מתקינים יחויבו לספק שנת אחריות לצרכן ללא תשלום?

פורסמה טיוטת תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) (מעלית ומעלון), התשע"ח 2018 שהוכנה במשרד הכלכלה.

על פי נוסח התקנות, קמה חובה לכל מתקין של מעלית או מעלון, בהם עושה שימוש צרכן לפי חוק הגנת הצרכן, לספק שנת אחריות ללא תמורה, ובכל מקום בו נתגלה קלקול או ליקוי במעלית או במעלון, עליו לתקנם, ובכלל זה לספק חלקי חילוף חדשים ומקוריים, ללא תשלום.

 

רק בנסיבות ספציפיות, כגון קלקול שנגרם בזדון או כתוצאה מכוח עליון, יוכל המתקין לגבות תשלום עבור התיקון, אם הוכיח זאת לפני ביצוע התיקון. כמו כן, נקבע כי שירות האחזקה השוטף למעלית, יינתן במסגרת שנת האחריות כאמור לעיל, ללא תמורה.

 

הערות על התקנות ניתן להעביר עד לתאריך 22/05/2018 ליועצת המשפטית עו"ד קרן חן-סופר במייל kerenc@chamber.org.il 

לצפייה בטיוטת התקנות

למידע נוסף בתחום זה