איסור הטעיית הצרכן בתובענות ייצוגיות

ביהמ"ש המחוזי בירושלים קיבל את בקשת נופר טל לאישור תביעה יצוגית כנגד  חברת ביומארט בע"מ.

 הנתבעת משווקת מדבקה אשר לטענתה משחררת חומרים התורמים להרזיה, ביהמ"ש קבע כי קיימות שאלות משותפות שבעובדה ומשפט המשותפות לכלל צרכני הנתבעת, לדוג';

האם עולה חשש להטעיה, האם היעילות של המדבקה מוכחת?, האם הפרסום כי המוצר רשום ב FDA מטעה להניח כי הוא מאושר ע"י ה FDA? עובדה שאיננה נכונה, האם הופרה הוראת סעיפים2(ו) 3 ו 4(ב) לצו הגנת הצרכן?,

נקבע כי תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה להכרעה במחלוקת במיוחד לאור העובדה שהצרכן  השקיע סכום של 349 ש"ח, לא סביר שהצרכן יזום תביעה אישית.

המבקשת ציינה בנוסף שהמשיבה איננה מקיימת את הוראות סעיפים 2(ו), 3 ו-4(ב) לצו הגנת הצרכן (סימון טובין), התשמ"ג-1983 שכן על אריזת המוצר לא מופיע כל כיתוב בעברית, למעט שם ומס' היבואן, וכן הוראות השימוש מופיעות באנגלית בלבד.

ביהמ"ש כאמור, אישר התביעה באומרו בין היתר כי , "בשים לב לשאלות המתעוררת, נראה כי תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת".

בתובענה ייצוגית נוספת שנידונה בביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד אישר ביהמ"ש הסדר פשרה בתובענה שהוגשה כנגד "דלק מוטורס בע"מ" בטענה כי "דלק מוטורס" יבואנית רכבי מאזדה ופורד ומוסכים המכונים גם "מרכזי שירות" של דלק מוטורס. הטעו את הציבור שעה שלא כיבדו תנאי מבצע במסגרתו התחייבו לתת הנחה בביצוע טיפולים לרכבים מסוימים.

לאחר דיון מקדמי הגיעו הצדדים להסדר פשרה . באשר לעילת ההטעיה הביא ביהמ"ש את הלכת בית המשפט העליון  כי איסור הטעיה צרכנית חל על התנהגות, ואף אם לא הוטעה איש ממעשי העוסק, חל האיסור (דנ"א 5712/01ברזני נ' בזק חברה ישראלית לתקשורת בע"מ, פ''ד נז(6) 385 (2002)). יחד עם זאת, עדין נדרש הטוען לקיומה של הטעיה צרכנית להוכיח את יסודות העוולה. משום כך קבע ביהמ"ש כי טוב עשו הצדדים אשר השכילו להגיע להסדר פשרה, מאחר ולא ניתן לקבוע מסמרות בשאלת הוכחת יסודותיה של עילת ההטעיה הצרכנית.

ההסדר שנקבע, כלל הארכת המבצע לתקופה של 18 חודשים,  הסדר אשר ע"פ ביהמ"ש מיטיב עם ציבור רחב יותר מאשר חברי הקבוצה שנפגעו. 

הסדר הפשרה אושר כמבוקש וניתן לו תוקף של פס"ד.

לשאלות בנושא ניתן לפנות לעו"ד שרון כ"ץ, יועצת משפטית sharonk@chamber.org.il

יובהר כי המידע לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי פרטני וכי נוסח החוק הינו הנוסח המחייב.

  

 

 

למידע נוסף בתחום זה