דיווח מועדת הכלכלה: אכיפה מינהלית בחוק הגנת הצרכן

ועדת הכלכלה דנה אתמול בהצעת חוק ממשלתית לתיקון חוק הגנת הצרכן שעיקרו הוספת מנגנון של אכיפה מינהלית.
כזכור, ההצעה אושרה לקריאה שנייה ושלישית בכנסת הקודמת אך לא אושרה במליאה בגין התפזרותה.
לפיכך, הוחזרה ההצעה לדיון בוועדת הכלכלה להכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

הוועדה החלה בקריאת סעיפי החוק והצבעה עליהם. כך אושר הסעיף שאוסר ניצול מצוקה של צרכן, כולל רשימת פעולות ספציפיות שייחשבו ככאלה. 
בין היתר אושר "חוק הפופקורן", המאפשר לצרכנים להכניס מזון או שתייה לבית קולנוע, אלא אם כן העניין נאסר על ידי גורמי בטחון. 
  
החל הדיון באפשרות להטיל עיצום כספי של 25,000 ₪ על תאגיד ו10,000 ₪ על מי  שאינו  תאגיד בגין הפרות שהן טכניות בעיקר. איגוד לשכות המסחר וכן גורמים אחרים הביעו את החשש כי מדובר בסכומים גבוהים גם לאור העובדה כי בגין הפרה נמשכת או חוזרת  וכן הפרה שמתרחשת ביותר מסניף אחד של העסק, מוטלות עיצומים בסכומים גבוהים יותר.     
  
האיגוד מציע כי ייקבע בחוק כי טרם משלוח הודעה על עיצום כספי, הממונה תשלח לעוסק התראה מינהלית לפיה העוסק יתקן את ההפרה.   
  
האיגוד סבור כי מנגנון של התראה מינהלית תחילה מאזן באופן ראוי בין הצורך בהגנה על הצרכן תוך הרתעה יעילה לבין מהות ההפרות  הטכניות.    
  
בשבוע הבא (18.2.14) יתקיים דיון המשך בוועדת הכלכלה.  

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד שוש רבינוביץ, מנהלת הלשכה המשפטית באיגוד לשכות המסחר במייל: shoshr@chamber.org.il

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה