הנחית ממונה בנושא האכיפה המינהלית (תיקון מס' 39 לחוק הגנת הצרכן)

לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות חעו"ד שוש רבינוביץ, מנהלת הלשכה המשפטית בדוא"ל: shoshr@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה