מהן חובות המעסיק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה?

ביום 26.7.18 פורסם ברשומות תיקון לתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות המעסיק)(תיקון), התשע"ח – 2018.

במסגרת התיקון תוקן התקנון לדוגמא אשר מופיע בתוספת לתקנות. בוצעו בתיקון התאמות שונות על מנת שישקף נכונה את המצב המשפטי לאחר תיקונים שונים שנערכו בחוק בשנים שחלפו מאז חקיקתו. בנוסף, הוכנסו בתקנון מספר שינויים מבחינת עריכה וניסוח וכן הוחלף בו המונח מעביד במונח מעסיק.

 

להזכיר, מעסיקים שלהם מעל 25 עובדים מחויבים על פי חוק למניעת הטרדה מינית לקבוע ולפרסם במקום העבודה תקנון למניעת הטרדה מינית שבו יכללו עיקרי הוראות החוק ויפורטו דרכי הגשת תלונה והטיפול בהן.

 

התקנון לדוגמא מפרט, תוך הבאת דוגמאות, את המרכיבים העיקריים של החוק כגון: מהן הטרדה מינית והתנכלות (ו"מסגרת יחסי עבודה"), מהן התוצאות של הטרדה מינית והתנכלות (עבירה פלילית, עילה לתביעה בנזיקין), מהי מדיניות המעסיק ואחריותו למניעת הטרדה מינית והתנכלות, מה עובד יכול לעשות אם הוטרד מינית או סבל מהתנכלות, מהו הליך תלונה אצל מעסיק וטיפול באחריות מעסיק ועוד.

 

התקנון לדוגמא מהווה מודל עבור מעסיקים, אשר רשאים לפרסם אותו כפי שהוא או לערוך בו שינויים וההתאמות הנדרשים מאופיו המיוחד של מקום העבודה.

מצ"ב לינק לתקנון לדוגמא המתוקן

למידע נוסף בתחום זה