חובת הפקדת פיקדון בגין העסקת מסתננים

בתאריך 27.4.17 פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה חוזר לפיו החל מתאריך 1.5.2017 יחויבו על פי חוק מעסיקי עובדים זרים המוגדרים מסתננים להפקיד מידי חודש סכום כספי בחשבון ייעודי המנוהל באמצעות רשות האוכלוסין וההגירה.

על פי ההגדרה, מסתנן הוא מי שמתקיימים לגביו תנאים מצטברים כמפורט בנוהל המפורסם באתר רשות האוכלוסין וההגירה. סכומי הפיקדון יצטברו לזכות המסתנן מידי חודש, והוא יוכל לקבלם במועד צאתו מישראל יציאת קבע.

הנוהל מפרט את אופן הפקדת כספי הפיקדון לחשבון הבנק על ידי המעסיקים עבור כל עובד מסתנן המועסק על ידו, אופן תשלום הפיקדון לעובד המסתנן עם יציאתו מישראל, יציאה של קבע או לאחריה, או במקרה של פטירת העובד המסתנן.

 

הבהרה:

  • שהייה בישראל שלא כדין לאחר המועד בו נקבע כי המסתנן יעזוב את ישראל, עלולה לגרום לניכויים מסכום הפיקדון שנצבר לזכותו.
  • אי הפקדת פיקדון עבור מסתנן מהווה עבירה על החוק. הליכי אכיפה יינקטו נגד מעסיקים שלא יפקידו את כספי הפיקדון למסתנן.

 

לעיון בנוהל פיקדון למסתננים לחץ כאן

למידע נוסף בתחום זה